Sizran
Tver
Tula
Ulyanovsk
Ufa
Cheboksary
Cherepovets
Yaroslavl
Rostov-on-Don
Ryazan
Samara
St. Petersburg
Saransk
Saratov
Sergiev Posad
Stavropol
Stary Oskol
Nalchik
Nizhny Novgorod
Novosibirsk
Novocherkassk
Oryol
Orenburg
Penza
Pyatigorsk
Voronezh
Kazan
Kaluga
Krasnodar
Krasnodar-North
Kursk
Lipetsk
Makhachkala
Nazran
Moscow
Lobnya
Chekhov
Electrougli
Belgorod
Bryansk
Vladikavkaz
Vladimir
Volgograd
Sales department Sizran
+7 (846) 374-27-27
+7 (846) 374-14-74

Draw up a requisition note

New positions in our product range: Steel Sheet Art. 09G2S 2 mm
Riffled sheet 10mm
Galvanized steel sheet 2.5 mm
Galvanized steel sheet 1.2 mm
Galvanized wire 1.8 mm
Galvanized wire 2 mm
Galvanized wire 2.5 mm
Galvanized wire 3 mm
Galvanized wire 4 mm
Galvanized wire 6 mm

YOU ORDER
Added products

The price list was updated on 25.08.2019 0:59 ( Download the full price list in .csv format )

Select product Name
Select size

Product Name Size Length Other Weight
1 PC/kg.
On stock
(ton)
Price
1 PC
Price
1 - 5 tons
Price
5 - 15 tons
Price
> 15 tons
Branch  
Rebar 240 10mm. (11,7) 3 7.428 0.22 0 0 0 0 Sizran
  Add
Rebar 240 12mm. (11,7) 3 10.800 2.45 0 0 0 0 Sizran
  Add
Rebar 240 14mm. (11,7) 3 14.157 0.72 0 0 0 0 Sizran
  Add
Rebar 500 10mm. (11,7) 7.326 1.69 0 0 0 0 Sizran
  Add
Rebar 500 12mm. (11,7) 10.577 41.61 0 0 0 0 Sizran
  Add
Rebar 500 25mm. (11,7) 45.940 0.12 0 0 0 0 Sizran
  Add
Rebar 500 28mm. (11,7) 56.916 0.06 0 0 0 0 Sizran
  Add
Rebar 500 8mm. (11,7) 4.621 14.97 0 0 0 0 Sizran
  Add
Square pipe 3 10 (6+) GOST 2591-2006 4.710 0.61 0 0 0 0 Sizran
  Add
Square pipe 3 12 (6+) GOST 2591-2006 6.836 0.73 0 0 0 0 Sizran
  Add
Square pipe 3 14 (6+) GOST 2591-2006 9.240 0.83 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 20 28 2 GOST2590-2006,1050-2013 28.497 0.03 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 20 30 2 GOST2590-2006,1050-2013 33.800 0.91 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 20 32 2 GOST2590-2006,1050-2013 35.921 2.00 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 20 40 3 GOST2590-2006,1050-2013 59.554 0.30 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 20 40 2 GOST2590-2006,1050-2013 60.300 0.23 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 20 42 2 GOST2590-2006,1050-2013 65.715 1.08 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 20 45 2 GOST2590-2006,1050-2013 69.888 0.66 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 3 12 (6+) GOST 2590 5.207 1.69 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 3 14 (6+) GOST 2590 7.600 0.88 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 3 16 (6+) GOST 2590 9.567 1.06 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 3 18 (6+) GOST 2590 12.162 0.95 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 3 20 (6+) GOST 2590 14.941 1.78 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 3 22 (6+) GOST 2590 17.999 1.99 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 3 24 (6+) GOST 2590, 535 21.548 1.00 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 3 25 (6+) GOST 2590 22.561 0.67 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 3 28 (6+) GOST 2590 28.980 1.05 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 3 30 (6+) GOST 2590 22.200 1.95 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 3 32 (6+) GOST 2590 38.112 0.42 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 3 36 (6+) GOST 2590 48.180 3.16 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 3 42 GOST 2590 64.192 1.02 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 3 45 (6+) GOST 2590 78.269 0.85 0 0 0 0 Sizran
  Add
Round pipe 3 60 (6+) GOST 2590 133.819 0.13 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 0,5 *1250*2500 12.500 0.01 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 0,55 *1250*2500 13.500 0.07 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 0,7 *1250*2500 17.187 7.32 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 0,8 *1250*2500 19.625 1.10 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 1,0 *1250*2500 24.531 0.02 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 1,0 *1250*2500 24.531 5.68 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 1,2 *1250*2500 29.437 3.45 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 1,2 *1250*2500 29.437 4.85 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 1,5 *1250*2500 36.797 4.41 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 1,5 *1250*2500 36.797 0.11 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 2,0 *1250*2500 49.062 20.02 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 2,5 *1250*2500 61.328 7.78 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3,0 *1250*2500 73.594 20.73 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 406 *110*1200*2000,,,3500 60.000 2.01 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 408 *110*1200*1500,,,3500 40.117 0.26 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 506 *110*1000*2000,,,3000 50.025 0.28 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 506 *110*1200*2000,,,3500 58.208 1.86 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 508 *110*1000*2000,,,3000 54.870 0.97 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 508 *110*1200*1500,,,2000 49.176 0.10 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 510 *110*1000*1500,,,3000 60.000 1.01 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3,0 *1250*2500 GOST 8568-77 81.250 2.52 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3,0 *1250*2500 GOST 8568-77 75.625 0.08 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 5,0 *1500*6000 GOST 8568-77 357.999 1.06 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 08 0,5 *1250*2500 / GOST 16523-97 12.334 0.27 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 08 0,5 *1250*2500 / GOST 16523-97 12.266 9.73 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 08 0,8 *1250*2500 / GOST 16523-97 19.625 8.11 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 08 0,8 *1250*2500 / GOST 16523-97 19.625 20.29 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 08 1,0 *1250*2500 / GOST 16523-97 25.203 22.98 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 08 1,0 *1250*2500 / GOST 16523-97 24.531 0.59 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 08 1,2 *1250*2500 / GOST 16523-97 29.777 25.55 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 08 1,2 *1250*2500 / GOST 16523-97 30.000 0.06 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 08 1,5 *1250*2500 / GOST 16523-97 37.317 23.04 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 08 2,0 *1250*2500 / 49.062 65.37 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 1,5 *1250*2500 / GOST 16523-89 40.000 0.04 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 1,5 *1250*2500 / GOST 16523-89 40.406 4.53 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 10 *1500*6000 / 5 692.100 1.37 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 12 *1500*6000 / 5 847.800 0.85 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 12 *1500*3000 / 423.900 0.42 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 14 *1500*6000 / 5 GOST14637-89 985.000 1.97 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 16 *1500,,,1700*5500,,,6000 / GOST 14637-89 1137.000 1.14 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 2,0 *1250*2500 / 5 51.333 1.19 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 2,0 *1250*2500 / 5 50.000 5.94 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 2,5 *1250*2500 / 5 64.281 16.60 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 20 / 231.666 0.35 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 20 *1500,,,1600*5500,,,6500 / GOST 14637-89 1427.999 4.28 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 20 *1500*6000 / GOST 14637-89 1416.000 1.42 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 3,0 *1500*3000 / 105.975 0.11 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 3,0 *1500*6000 / 5 211.950 0.21 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 3,0 *1250*2500 / 5 76.000 3.41 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 3,0 *1250*2500 / 5 76.147 0.19 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 4,0 *1500*3000 / 144.500 0.14 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 4,0 *1500*6000 / 5 282.600 1.37 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 5,0 *1500*3000 / 179.500 0.33 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 5,0 *1500*6000 / 5 353.250 1.77 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 5,0 *1500*6000 / 5 344.000 0.73 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 6,0 *1500*6000 / 5 423.900 1.23 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Sheet 3 6,0 *1500*3000 / 211.950 0.42 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip / 3 100 *5 (6+)* GOST 103-2006 23.550 1.00 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip / 3 100 *6 (6+)* GOST 103-2006 28.260 0.99 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip / 3 100 *8 (6+)* GOST 103-2006 37.680 2.29 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip / 3 100*10 (6+)* GOST 103-2006 47.100 1.00 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip / 3 30 *4 (6+) GOST 103-2006 5.640 0.09 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip / 3 40 *4 (6+)* GOST 103-2006 7.560 1.95 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip / 3 40 *8 (6+)* GOST 103-2006 15.060 1.00 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip / 3 50 *5 (6+)* GOST 103-2006 11.760 1.15 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip / 3 60 *5 (6+)* GOST 103-2006 13.777 1.20 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip / 3 60 *6 (6+)* GOST 103-2006 16.980 0.78 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip / 3 80 *6 (6+)* GOST 103-2006 22.620 0.88 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip / 3 80 *8 (6+)* GOST103-2006 30.120 1.00 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip / 3 80*10 (6+)* GOST103-2006 37.680 1.19 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip 3 50 *4 (6+)* GOST 103-2006 9.420 2.63 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip 3 20 *4 (6+) GOST 103-2006 3.780 0.98 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip 3 25 *4 (6+) GOST 103-2006 4.680 1.54 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip 3 30 *4 (6+) GOST 103-2006 5.659 0.03 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip 3 40 *5 (6+) GOST 103-2006 9.467 0.85 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip 3 40 *6 (6+)* GOST 103-2006 11.280 0.49 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Strip 3 50 *4 (6+) GOST 103-2006 9.420 0.05 0 0 0 0 Sizran
  Add
Wire 2 GOST 3282 64.944 0.41 0 0 0 0 Sizran
  Add
Wire 3 GOST 3282 175.000 0.20 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 15 *2,8 (6) GOST 3262-75 7.680 2.28 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 20 *2,8 (9) GOST 3262-75 14.940 1.53 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 20 *2,8 (6+) GOST 3262-75 9.960 0.37 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 25 *2,8 (10,5) GOST 3262-75 22.260 5.41 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 25 *3,2 (6) GOST 3262-75 14.340 1.49 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 25 *3,2 (10,5) GOST 3262-75 25.095 0.05 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 32 *2,8 (6) GOST 3262-75 16.385 4.45 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 32 *2,8 (12) GOST 3262-75 32.760 0.48 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 32 *3,2 (12) GOST 3262-75 37.080 3.26 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 32 *3,2 (10,5) GOST 3262-75 32.447 0.29 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 32 *3,2 (6+) GOST 3262-75 18.540 0.62 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 40 *3,0 (12) GOST 3262-75 39.967 4.32 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 40 *3,5 (10,5) GOST 3262-75 40.323 5.95 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 50 *3,0 (10,5) GOST 3262-75 44.310 2.55 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 40*3,0 (7,8+) GOST 3262-75 26.754 0.03 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 100 *100*3,0 (12 ) GOST 8639-82 108.250 2.48 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 100 *100*3,0 (12 ) GOST 30245-03 107.520 3.97 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 100 *100*4,0 (12) GOST 8639-82 142.080 3.25 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 100 *100*6,0 (12) GOST8639-45 206.640 1.03 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 100 *50*3,0 (12) GOST 8645-82 79.920 2.83 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 120 *120*3,0 (12 ) GOST 30245-03 130.080 0.67 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 120 *120*3,0 (12 ) GOST 8639-82 130.080 1.58 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 120 *120*5,0 (12 ) GOST 8639-82 212.640 0.21 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 120 *120*5,0 (11,6 +) -14-2-328-97 17.901 0.02 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 120 *120*6,0 (12 ) GOST 30245-03 251.880 0.00 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 120 *80*4,0 (12+) 14-105-568-93 133.999 0.13 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 140 *140*4,0 (12 ) GOST 30245-03 191.724 0.76 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 15 *15*1,5 (6) GOST 8639-82 3.630 0.41 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 15 *15*1,5 (6) -14-105-737-04 3.662 0.60 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 20 *20*1,5 (6) GOST8639-82 5.046 0.88 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 20 *20*2,0 (6) -14-105-737-04 6.509 0.97 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 20 *20*2,0 (6) GOST8639-82 6.450 2.28 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 25 *25*1,5 (6) GOST8639-82 6.422 1.12 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 25 *25*2,0 (6) GOST 8639-82 8.342 2.48 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 30 *20*1,5 (6) GOST 8645-68 6.481 2.23 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 30 *20*2 (6) GOST8645-68 8.341 0.32 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 30 *30*1,5 (6) GOST 8639-82 7.860 1.22 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 30 *30*2,0 (6) GOST 8639-82 10.200 2.81 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 40 *20*1,5 (6) GOST8645-68 7.860 5.23 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 40 *20*2,0 (6) GOST 8645-68 10.202 1.49 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 40 *25*1,5 (6) -14-105-737-04 8.648 0.81 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 40 *25*2 (6) GOST 8645-68 11.160 4.48 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 40 *25*3 (6) GOST 8645-68 15.960 1.53 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 40 *40*1,5 (6) GOST8639-82 10.680 0.04 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 40 *40*2,0 (6) GOST 8639-82 13.980 1.88 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 40 *40*2,5 (6) GOST 8639-82 17.100 0.83 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 40 *40*3,0 (6) GOST 8639-82 20.160 4.14 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 50 *25*1,5 (6) GOST8645-68 10.020 2.11 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 50 *25*2,0 (6) GOST 8645-68 13.020 0.42 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 50 *25*2,5 (6) GOST 8645-68 15.960 0.02 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 50 *30*2,0 (6) GOST 8645-68 13.920 1.41 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 50 *30*3,0 (6) GOST 8645-68 20.162 1.47 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 50 *50*2,0 (6) GOST 8639-82 17.764 2.94 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 50 *50*3 (6) GOST 8639-82 25.860 3.88 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 50 *50*4,0 (6) GOST 8639-82 33.364 3.57 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 60 *30*2,0 (6) GOST 8645-68 15.899 2.06 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 60 *30*3,0 (6) GOST 8645-68 22.980 0.98 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 60 *40*2,0 (6) GOST 8645-68 17.760 1.17 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 60 *40*2,5 (6) -14-105-737-04 22.021 1.50 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 60 *40*3,0 (6) GOST 8645-68 25.802 6.28 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 60 *60*2,0 (6) GOST8639-82 21.545 1.94 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 60 *60*2,5 (6) GOST 8639-82 26.580 0.47 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 60 *60*3,0 (6) GOST 8639-82 31.506 3.70 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 80 *40*2 (6) GOST8645-68 21.542 1.39 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 80 *40*2,5 (6) GOST8645-68 26.583 0.26 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 80 *40*2,5 (12) GOST8645-68 53.200 1.88 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 80 *40*3 (6) GOST 8645-68 31.500 0.31 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 80 *40*4 (6) GOST 8645-68 40.920 3.23 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 80 *60*3,0 (12) GOST8645-68 74.280 0.37 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 80 *60*3,0 (6) GOST8645-68 37.140 0.07 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 80 *60*4,0 (6) GOST 8645 48.336 1.89 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 80 *80*2 (12) GOST 8639-82 58.080 1.62 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 80 *80*3,0 (12) GOST 8639-82 85.560 15.03 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 80 *80*3,0 (12) GOST 30245-03 85.560 0.34 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 80 *80*4,0 (12) GOST 8639-82 111.972 4.03 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 80 *80*4,0 (12) GOST 30245-03 111.984 2.91 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 108 *3 (12) GOST 10704-91 93.252 2.61 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 108 *3 (10,5) GOST 10704-91 81.585 0.24 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 108 *3,5 (10,5) GOST 10704-91 94.710 0.57 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 108 *3,5 (12) GOST 10704-91 108.240 4.54 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 108 *4,0 (12) GOST 10704-91 123.120 9.47 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 159 *3,5 (12) GOST 10704-91 161.040 2.74 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 159 *4,0 (12) GOST 10704-91 183.480 2.56 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 159 *4,5 (12) GOST 10704-91 205.800 9.05 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 159 *6,0 (12) GOST 10704-91 271.680 8.42 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 219 *5,0 GOST 10704-91 316.680 9.56 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 219 *6,0 GOST 10704-91 378.240 7.69 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 57 *3,0 (10,5) GOST10704-91,10705-80 42.000 0.21 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 57 *3,0 (12) GOST10704-91,10705-80 48.000 5.71 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 57 *3,0 (6,0) GOST10704-91,10705-80 24.000 1.10 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 57 *3,5 (10,5) GOST10704-91,10705-80 48.514 3.49 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 57 *3,5 (12) GOST10704-91,10705-80 55.440 7.24 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 76 *3,0 (12) GOST10704-91,10705-80 64.800 4.53 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 76 *3,0 (10,5) GOST10704-91,10705-80 56.700 0.06 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 76 *3,5 (10,5) GOST10704-91,10705-80 66.730 5.22 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 76 *3,5 (12) GOST10704-91,10705-80 75.120 5.40 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 89 *3 (12) GOST10704-91,10705-80 76.320 0.15 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 89 *3 (10,5) GOST10704-91,10705-80 66.780 0.44 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 89 *3,5 (10,5) GOST10704-91,10705-80 77.490 3.72 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 89 *4,0 (12) GOST10704-91,10705-80 100.680 3.21 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel Pipe 89 *5,0 (12) GOST10704-91,10705-80 124.320 4.85 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 100*100*10 (12,0) GOST 8509-93 181.200 3.85 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 125*125*10 (12) GOST 8509-93 229.200 4.68 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 125*125*8 (12) GOST 8509-93 185.520 8.25 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 25*25*4 (6) GOST 8509-93 8.760 1.34 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 32*32*4 (6) GOST 8509-93 11.460 0.82 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 40*40*4 (6) GOST 8509-93 14.520 0.06 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 45*45*4 (12) GOST 8509-93 32.760 3.81 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 45*45*5 (12) GOST 8509-93 40.440 7.24 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 50*50*4 3 (12) GOST 8509-93 38.760 8.06 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 50*50*5 (12) GOST 8509-93 45.883 20.32 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 63*63*4 (12) GOST 8509-93 46.800 2.43 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 63*63*5 (12) GOST 8509-93 57.720 5.53 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 63*63*6 (12) GOST 8509-93 70.666 1.45 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 70*70*5 (12) GOST 8509-93 64.560 0.26 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 75*75*5 (12) GOST 8509-93 70.999 7.82 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 75*75*6 (11,7) GOST 8509-93 80.613 0.08 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 75*75*6 (12) GOST 8509-93 82.680 12.52 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 75*75*8 (12) GOST 8509-93 108.240 2.42 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 90*90*7 (11,7) GOST 8509-93 112.788 0.34 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 90*90*7 115.680 3.34 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 90*90*8 (12,0) GOST 8509-93 130.800 7.07 0 0 0 0 Sizran
  Add
Steel angle 092 100*100*10 (12,0) GOST 8509-93 181.200 0.51 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 10 (12,0) GOST 8240-97 105.834 8.57 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 12 (12,0) GOST 8240-97 127.301 7.21 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 12 GOST 8240-97 55.848 0.07 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 14 (12) GOST 8240-97 152.500 8.33 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 14 (11,7) GOST 8240-97 146.150 0.29 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 16 (12) GOST 8240-97 174.666 8.41 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 20 (12) GOST 8240-97 228.804 4.33 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 6,5 (12) GOST 8240-97 70.800 0.35 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 8 (12) GOST 8240-97 87.492 5.33 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 100*50*3 (12+) GOST 8278-83 53.129 9.90 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 100*50*4 (12+) GOST 8278-83 69.331 83.50 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 100*80*4 (12+) GOST 8278-83 0.000 0.01 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 120*50*3 (12+) GOST 8278-83 58.440 17.03 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 120*60*4 (12+) GOST 8278-83 84.403 30.98 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 120*80*4 (12+) GOST 8278-83 99.480 1.55 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 120*80*5 (12+) GOST 8278-83 122.460 15.01 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 140*60*4 (12+) GOST 8278-83 91.939 11.46 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 140*60*5 (12+) GOST 8278-83 113.880 53.69 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 160*50*4 (12+) GOST 8278-83 91.939 7.62 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 160*50*4 (11,7) GOST 8278-83 91.669 7.89 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 160*60*4 (12+) GOST 8278-83 99.475 53.74 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 160*60*5 (12+) GOST 8278-83 122.400 57.41 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 160*80*4 (12+) GOST 8278-83 114.120 31.15 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 160*80*5 (12+) GOST 8278-83 140.760 69.91 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 200*100*5 (12+) GOST 8278-83 178.980 25.20 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 200*80*4 (12+) GOST 8278-83 129.619 44.10 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 200*80*6 (12+) GOST 8278-83 189.240 44.47 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 250*125*6 (12+) GOST 8278-83 267.600 8.01 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 80*60*3 (12+) GOST 8278-83 53.129 8.26 0 0 0 0 Sizran
  Add
Channel 80*60*4 (12+) GOST 8278-83 68.760 24.94 0 0 0 0 Sizran
  Add