Sizran
Tver
Tula
Ulyanovsk
Ufa
Cheboksary
Cherepovets
Yaroslavl
Rostov-on-Don
Ryazan
Samara
St. Petersburg
Saransk
Saratov
Sergiev Posad
Stavropol
Stary Oskol
Nalchik
Nizhny Novgorod
Novosibirsk
Novocherkassk
Oryol
Orenburg
Penza
Pyatigorsk
Voronezh
Kazan
Kaluga
Krasnodar
Krasnodar-North
Kursk
Lipetsk
Makhachkala
Nazran
Moscow
Lobnya
Chekhov
Electrougli
Belgorod
Bryansk
Vladikavkaz
Vladimir
Volgograd
Sales department Penza
+7 (8412) 42-97-12
+7 (8412) 42-97-08

Draw up a requisition note

New positions in our product range: Steel Sheet Art. 09G2S 2 mm
Riffled sheet 10mm
Galvanized steel sheet 2.5 mm
Galvanized steel sheet 1.2 mm
Galvanized wire 1.8 mm
Galvanized wire 2 mm
Galvanized wire 2.5 mm
Galvanized wire 3 mm
Galvanized wire 4 mm
Galvanized wire 6 mm

YOU ORDER
Added products

The price list was updated on 20.07.2019 18:59 ( Download the full price list in .csv format )

Select product Name
Select size

Product Name Size Length Other Weight
1 PC/kg.
On stock
(ton)
Price
1 PC
Price
1 - 5 tons
Price
5 - 15 tons
Price
> 15 tons
Branch  
Rebar 240 10mm. (6) 3 3.696 3.27 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 240 10mm. (11,7) 3 7.207 21.57 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 240 10mm. 3 820.000 28.16 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 240 12mm. (11,7) 3 10.390 21.20 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 240 14mm. (11,7) 3 14.157 8.26 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 240 16mm. (11,7) 3 18.486 8.93 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 240 18mm. (11,7) 3 23.400 4.98 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 240 20mm. (11,7) 3 28.899 5.50 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 240 25mm. (11,7) 3 45.045 0.26 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 240 6mm. (6) 3 1.332 5.94 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 240 6mm. 820.000 18.40 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 240 8mm. (6) 3 2.370 7.83 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 240 8mm. 3 860.000 63.45 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 500 10mm. (6) 3.848 45.84 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 500 10mm. (11,7) 7.441 260.03 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 500 12mm. (6) 5.328 2.74 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 500 12mm. (11,7) 10.881 248.11 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 500 14mm. (11,7) 14.157 9.53 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 500 16mm. (11,7) 18.954 214.50 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 500 18mm. (11,7) 23.400 117.75 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 500 20mm. (11,7) 28.899 58.54 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 500 22mm. (11,7) 34.866 19.69 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 500 25mm. (11,7) 45.045 119.70 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 500 32mm. (11,7) 73.827 26.02 0 0 0 0 Penza
  Add
Rebar 500 8mm. (6) 2.370 0.28 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 121 (12) GOST 26020-83 109.736 8.77 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 141 (12) GOST 26020-83 130.800 1.96 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 161 (12,0) GOST 26020-83 155.040 7.89 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 18 (12) GOST 8239-89 221.040 3.06 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 201 (12) GOST57837-2017( 20-93 256.000 18.69 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 201 (12) GOST57837-2017( 20-93) 511.818 31.03 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 202 (12) GOST57837-2017( 20-93) 629.090 19.82 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 201 (12) GOST57837-2017( 20-93) 366.996 22.02 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 251 (12) GOST57837-2017( 20-93) 308.040 47.43 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 252 (12) GOST57837-2017( 20-93) 355.008 42.25 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 251 (12) GOST57837-2017( 20-93) 751.000 40.55 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 252 (12) GOST57837-2017( 20-93) 868.999 33.89 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 251 (12) GOST57837-2017( 20-93) 529.000 24.86 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 301 (12) GOST57837-2017( 20-93) 384.000 35.71 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 302 (12) GOST57837-2017( 20-93) 458.040 40.97 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 302 (12) GOST57837-2017( 20-93) 1128.000 29.33 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 301 (12) GOST57837-2017( 20-93) 682.080 10.22 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 302 (12) GOST57837-2017( 20-93) 823.008 9.05 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 351 (12) GOST57837-2017( 20-93) 497.040 24.02 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 352 (12) GOST57837-2017( 20-93) 595.000 20.23 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 351 (12) GOST57837-2017( 20-93) 784.000 7.84 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 352 (12) GOST57837-2017( 20-93) 955.999 12.43 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 36 (12) GOST 19425-74 695.004 34.05 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 401 (12) GOST57837-2017( 20-93) 679.000 16.30 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 402 (12) GOST57837-2017( 20-93) 792.000 24.55 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 401 (12) GOST57837-2017( 20-93) 1759.200 31.66 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 401 (12) GOST57837-2017( 20-93) 1063.000 40.39 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 402 (12) GOST57837-2017( 20-93) 1279.999 26.88 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 451 (12) GOST57837-2017( 20-93) 793.999 0.79 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 45 (12) GOST 19425-74 931.200 13.03 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 451 (12) GOST57837-2017( 20-93) 1482.000 32.60 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 501 (12) GOST57837-2017( 20-93) 870.000 22.62 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 501 (12) GOST57837-2017( 20-93) 1370.400 20.54 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 502 (12) GOST57837-2017( 20-93) 1661.004 31.56 0 0 0 0 Penza
  Add
Beam 602 (12) GOST57837-2017( 20-93) 2047.992 32.77 0 0 0 0 Penza
  Add
Square pipe 3 10 (6+) GOST 2591-2006 4.875 77.87 0 0 0 0 Penza
  Add
Square pipe 3 12 (6+) GOST 2591-2006 6.848 5.01 0 0 0 0 Penza
  Add
Square pipe 3 14 (6+) GOST 2591-2006 9.332 7.25 0 0 0 0 Penza
  Add
Square pipe 3 16 (6+) GOST 2591-2006 12.100 3.24 0 0 0 0 Penza
  Add
Square pipe 3 20 (6+) GOST 2591-2006 19.028 2.32 0 0 0 0 Penza
  Add
Square pipe 3 25 (6+) GOST 2591-2006 29.558 1.57 0 0 0 0 Penza
  Add
Square pipe 3 25 (6+)* GOST 2591-2006 28.723 0.11 0 0 0 0 Penza
  Add
Square pipe 3 30 (6+) GOST 2591-2006 42.713 1.77 0 0 0 0 Penza
  Add
Square pipe 3 40 (6+) GOST 2591-2006 67.824 3.96 0 0 0 0 Penza
  Add
Square pipe 3 60 (6+) GOST 2591-2006 169.560 1.66 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 100 GOST2590,19281-2014 363.735 1.08 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 10 GOST2590, 19281-2014 3.720 1.40 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 110 GOST2590,19281-2014 0.000 0.78 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 120 3 GOST2590,19281-2014 456.329 0.96 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 120 GOST2590,19281-2014 470.534 1.86 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 12 GOST2590,19281-2014 5.363 1.62 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 130 GOST2590,19281-2014 628.326 2.07 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 140 GOST2590,19281-2014 592.116 1.17 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 150 GOST2590,19281-2014 815.674 9.55 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 160 GOST2590,19281-2014 924.884 7.59 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 16 GOST2590,19281-2014 9.527 2.13 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 170 GOST2590,19281-2014 864.173 9.36 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 180 GOST2590,19281-2014 1138.632 5.64 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 190 GOST2590,19281-2014 979.308 4.93 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 200 GOST2590,19281-2014 1442.727 3.33 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 20 GOST2590,19281-2014 14.894 1.57 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 220 GOST2590,19281-2014 1417.400 4.22 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 22 GOST2590,19281-2014 17.999 1.13 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 240 3 GOST2590,19281-2014 1836.022 4.53 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 24 GOST2590,19281-2014 21.442 1.34 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 25 GOST2590,19281-2014 23.254 0.98 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 270 3 GOST2590,19281-2014 1750.719 5.29 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 280 3 GOST2590,19281-2014 2784.182 5.55 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 28 GOST2590,19281-2014 29.221 1.99 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 30 GOST2590,19281-2014 33.633 1.57 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 320 3 2588.002 5.14 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 32 GOST2590,19281-2014 37.860 1.04 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 36 GOST2590,19281-2014 48.419 1.29 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 40 GOST2590,19281-2014 59.752 1.48 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 42 GOST2590,19281-2014 65.606 4.12 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 45 GOST2590,19281-2014 75.504 0.97 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 48 GOST2590,19281-2014 86.052 0.35 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 50 GOST2590,19281-2014 90.978 1.72 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 56 GOST2590,19281-2014 232.733 0.90 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 56 (12,0) GOST2590,19281-2014 231.960 0.68 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 60 (12,0) GOST2590,19281-2014 267.389 2.51 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 65 (12,0) GOST2590,19281-2014 313.642 0.63 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 092 70 GOST2590,19281-2014 363.728 1.06 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 100 GOST2590,1050/14-1-5228-93 363.735 8.79 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 105 3 GOST2590,1050/14-1-5228-93 401.023 1.21 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 10 2 GOST2590-2006,1050-2013 3.739 0.94 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 110 GOST2590,1050/14-1-5228-93 417.760 7.92 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 120 GOST2590,1050/14-1-5228-93 452.778 1.43 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 12 2 GOST2590-2006,1050-2013 5.363 1.01 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 130 GOST2590,1050/14-1-5228-93 614.780 9.90 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 140 GOST2590,1050/14-1-5228-93 698.455 7.76 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 14 2 GOST2590-2006,1050-2013 7.320 2.63 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 150 GOST2590,1050/14-1-5228-93 735.221 11.30 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 160 GOST2590,1050/14-1-5228-93 891.739 2.56 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 16 2 GOST2590-2006,1050-2013 9.543 2.48 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 170 GOST2590,1050/14-1-5228-93 873.082 8.78 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 180 GOST2590,1050/14-1-5228-93 1168.596 8.36 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 18 2 GOST2590-2006,1050-2013 12.060 0.04 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 190 2 GOST2590-2006,1050-2013 1208.555 11.91 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 200 3 GOST2590-2006,1050-2013 1362.500 5.28 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 20 2 GOST2590-2006,1050-2013 14.202 7.80 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 210 3 GOST2590-2006,1050-2013 766.730 1.12 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 220 3 GOST2590-2006,1050-2013 1133.920 1.18 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 22 2 GOST2590-2006,1050-2013 17.158 2.69 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 230 2 GOST2590-2006,1050-2013 1408.968 4.21 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 24 2 GOST2590-2006,1050-2013 20.057 0.80 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 250 2 GOST2590-2006,1050-2013 1703.203 6.80 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 25 2 GOST2590-2006,1050-2013 22.330 5.93 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 260mm. GOST 2590,1050-88 3 1832.908 5.07 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 26 2 GOST2590-2006,1050-2013 26.040 1.07 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 280mm. GOST 2590,1050-88 3 2584.692 5.14 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 28 2 GOST2590-2006,1050-2013 29.270 1.15 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 290mm. 14-1-2118-98 GOST1050-88 1185.604 1.19 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 300mm. 14-1-2118-98 GOST1050-88 2482.882 7.37 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 30 2 GOST2590-2006,1050-2013 31.635 2.87 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 320mm. 14-1-2118-98 GOST1050-88 2795.404 0.11 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 32 2 GOST2590-2006,1050-2013 36.237 2.74 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 330mm. 14-1-2118-98 GOST1050-88 2753.134 5.16 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 34 2 GOST2590-2006,1050-2013 43.136 2.60 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 35 2 GOST2590-2006,1050-2013 45.602 1.05 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 36 2 GOST2590-2006,1050-2013 45.543 1.99 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 38 2 GOST2590-2006,1050-2013 53.578 1.42 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 40 2 GOST2590-2006,1050-2013 56.892 2.64 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 42 2 GOST2590-2006,1050-2013 66.150 2.86 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 45 2 GOST2590-2006,1050-2013 73.882 7.00 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 48 2 GOST2590-2006,1050-2013 82.360 1.46 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 50 2 GOST2590-2006,1050-2013 90.978 8.37 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 52 2 GOST2590-2006,1050-2013 96.019 8.32 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 56 2 GOST2590-2006,1050-2013 114.047 9.49 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 60 2 GOST2590-2006,1050-2013 131.838 5.31 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 65 2 GOST2590-2006,1050-2013 155.779 5.33 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 70 2 GOST2590-2006,1050-2013 181.864 10.05 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 75 2 GOST2590-2006,1050-2013 207.733 1.62 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 80 2 GOST2590-2006,1050-2013 233.998 9.32 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 85 GOST2590,1050/14-1-5228-93 268.576 10.04 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 90 GOST2590,1050/14-1-5228-93 294.646 3.32 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 95 GOST2590,1050/14-1-5228-93 293.779 1.16 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 20 95 3 GOST2590,1050/14-1-5228-93 311.584 1.22 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 100 GOST2590,535/14-1-5228-93 300.852 0.40 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 100 3 GOST2590,535/14-1-5228-93 372.366 21.77 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 110 GOST2590,535/14-1-5228-93 384.190 0.73 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 120 GOST2590,535/14-1-5228-93 368.437 2.18 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 12 (6+) GOST 2590 5.355 37.03 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 140 GOST2590,535/14-1-5228-93 710.539 1.51 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 14 (6+) GOST 2590 7.308 33.64 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 150 GOST2590,535/14-1-5228-93 448.069 0.45 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 160 GOST2590,535/14-1-5228-93 259.630 0.26 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 16 (6+) GOST 2590 9.575 15.90 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 18 (6+) GOST 2590 12.120 6.71 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 200 GOST 2590-2006 776.853 3.43 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 20 (6+) GOST 2590 14.968 24.08 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 22 (6+) GOST 2590 18.059 5.14 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 24 (6+) GOST 2590, 535 21.513 0.96 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 25 (6+) GOST 2590 23.292 1.66 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 28 (6+) GOST 2590 29.077 1.78 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 30 (6+) GOST 2590 33.577 10.53 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 36 (6+) GOST 2590 48.100 3.43 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 40 (6+) GOST 2590 59.554 2.60 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 42 GOST 2590 65.280 4.87 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 45 (6+) GOST 2590 75.629 1.73 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 50 (6+) GOST 2590 92.983 2.39 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 60 (6+)3 GOST 2590 134.249 1.74 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 70 GOST 2590 182.166 5.77 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 3 80 GOST 2590 232.814 7.56 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 100 GOST2590,1050/14-1-5228-93 363.735 2.22 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 110 GOST2590,1050/14-1-5228-93 316.160 1.43 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 120 GOST2590,1050/14-1-5228-93 446.563 2.17 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 12 2 GOST2590-2006,1050-2013 5.372 1.90 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 130 GOST2590,1050/14-1-5228-93 568.932 1.45 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 140 GOST2590,1050/14-1-5228-93 708.050 1.75 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 14 2 GOST2590-2006,1050-2013 7.018 0.79 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 16 2 GOST2590-2006,1050-2013 9.527 2.08 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 18 2 GOST2590-2006,1050-2013 12.060 1.37 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 20 2 GOST2590-2006,1050-2013 14.919 1.49 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 22 2 GOST2590-2006,1050-2013 18.029 1.36 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 24 2 GOST2590-2006,1050-2013 21.406 1.07 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 25 2 GOST2590-2006,1050-2013 23.215 1.51 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 26 2 GOST2590-2006,1050-2013 25.103 0.03 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 28 2 GOST2590-2006,1050-2013 29.173 0.52 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 30 2 GOST2590-2006,1050-2013 33.522 1.33 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 32 2 GOST2590-2006,1050-2013 38.049 2.96 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 34 2 GOST2590-2006,1050-2013 37.432 0.16 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 36 2 GOST2590-2006,1050-2013 48.100 2.50 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 40 2 GOST2590-2006,1050-2013 56.399 1.00 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 45 2 GOST2590-2006,1050-2013 75.130 2.58 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 50 2 GOST2590-2006,1050-2013 90.361 6.30 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 56 2 GOST2590-2006,1050-2013 114.047 8.37 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 60 2 GOST2590-2006,1050-2013 132.030 3.42 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 65 2 GOST2590-2006,1050-2013 157.081 2.22 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 70 2 GOST2590-2006,1050-2013 179.447 1.32 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 80 2 GOST2590-2006,1050-2013 236.760 2.98 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 35 90 GOST2590,1050/14-1-5228-93 274.670 2.28 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 100 GOST2590,4543/14-1-5228-93 363.735 13.64 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 110 GOST2590,4543/14-1-5228-93 380.460 0.75 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 120 GOST2590,4543/14-1-5228-93 452.778 1.13 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 12mm. GOST 2590,4543-71 5.355 1.73 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 130 GOST2590,4543/14-1-5228-93 552.260 10.15 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 140 GOST2590,4543/14-1-5228-93 743.400 4.66 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 150 GOST2590,4543/14-1-5228-93 837.875 3.26 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 160 GOST2590,4543/14-1-5228-93 931.197 13.53 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 16mm. GOST 2590,4543-71 9.101 0.92 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 170 GOST2590,4543/14-1-5228-93 1049.480 2.69 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 180 3 GOST2590,4543/14-1-5228-93 1044.745 1.39 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 180 GOST2590,4543/14-1-5228-93 1178.584 5.90 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 18mm. GOST 2590,4543-71 11.500 0.27 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 190 GOST 2590-2006 692.193 3.55 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 200 GOST 2590-2006 1430.396 3.95 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 20mm. GOST 2590,4543-71 14.869 2.43 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 210 GOST 2590-2006 386.084 0.54 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 220mm. 3 GOST 2590-2006 3 1393.528 8.46 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 22mm. GOST 2590,4543-71 17.969 0.95 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 230mm. GOST 2590-2006 1402.445 5.58 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 240mm. 3 GOST 2590-2006 3 1876.196 6.31 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 24 GOST 2590,4543-71 20.235 1.59 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 250mm. GOST 2590-2006 1695.496 11.54 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 25mm. GOST 2590,4543-71 23.215 0.91 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 260mm. 3 GOST 2590-2006 1795.417 4.31 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 270mm. 3 GOST 2590-88 1927.197 4.24 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 28mm. GOST 2590,4543-71 29.125 1.18 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 30mm. GOST 2590,4543-71 33.577 3.17 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 32mm. GOST 2590-2006 36.156 1.65 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 34mm. GOST 2590-2006 41.853 0.47 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 36mm. GOST 2590-2006 46.981 1.19 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 40mm. GOST 2590-2006 58.470 8.49 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 42mm. GOST 2590-2006 64.603 0.35 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 45mm. GOST 2590-2006 73.008 1.83 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 48mm. GOST 2590-2006 84.348 1.11 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 50mm. GOST 2590-2006 93.137 4.18 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 52mm. GOST 2590-2006 98.859 0.74 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 56mm. GOST 2590-2006 115.593 6.70 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 60mm. GOST 2590-2006 132.030 7.51 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 65 GOST2590-2006 155.779 11.35 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 70 GOST2590-2006 181.864 8.17 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 75 GOST2590-2006 206.693 1.56 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 80 GOST2590-2006 236.760 4.66 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 85 GOST2590,4543/14-1-5228-93 269.022 6.96 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 90 GOST2590,4543/14-1-5228-93 300.639 5.30 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 95 GOST2590,4543/14-1-5228-93 132.423 0.15 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 3 290mm. 3 14-1-2118-98 GOST4543-71 2782.000 5.55 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 3 310mm. 3 14-1-2118-98 2802.711 7.80 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 40 3 340 3 14-1-2118-98 2786.731 3.42 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 100 GOST2590,1050/14-1-5228-93 363.735 4.51 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 100 3 GOST2590,1050/14-1-5228-93 373.599 17.13 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 105 GOST2590,1050/14-1-5228-93 401.023 12.35 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 105 3 GOST2590,1050/14-1-5228-93 407.820 0.66 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 10 2 GOST2590-2006,1050-2013 3.733 2.04 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 110 GOST2590,1050/14-1-5228-93 387.920 9.31 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 120 GOST2590,1050/14-1-5228-93 446.563 2.93 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 130 GOST2590,1050/14-1-5228-93 612.696 5.34 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 140 GOST2590,1050/14-1-5228-93 712.956 4.61 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 14 2 GOST2590-2006,1050-2013 7.296 1.10 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 150 GOST2590,1050/14-1-5228-93 819.841 2.00 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 160 GOST2590,1050/14-1-5228-93 928.040 7.51 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 16 2 GOST2590-2006,1050-2013 9.559 1.15 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 170 GOST2590,1050/14-1-5228-93 942.572 1.57 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 180 GOST2590,1050/14-1-5228-93 1174.589 11.31 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 18 2 GOST2590-2006,1050-2013 12.080 1.16 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 190 3 GOST2590-2006,1050-2013 948.480 2.12 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 190 2 GOST2590-2006,1050-2013 990.436 2.80 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 200 2 GOST2590-2006,1050-2013 1011.142 4.41 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 200 3 GOST2590-2006,1050-2013 1425.464 9.01 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 20 2 GOST2590-2006,1050-2013 14.845 2.12 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 210 3 GOST2590-2006,1050-2013 1405.950 5.18 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 220 3 GOST2590-2006,1050-2013 725.112 1.02 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 22 2 GOST2590-2006,1050-2013 17.999 1.79 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 230 3 GOST2590-2006,1050-2013 1891.670 4.01 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 240 3 GOST2590-2006,1050-2013 1843.125 3.91 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 24 2 GOST2590-2006,1050-2013 20.235 0.99 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 250 2 GOST2590-2006,1050-2013 1710.892 25.00 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 250 3 GOST2590-2006,1050-2013 1865.026 3.19 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 25 2 GOST2590-2006,1050-2013 23.177 0.85 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 260mm. 3 GOST 2590,1050-88 1919.680 3.57 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 26 2 GOST2590-2006,1050-2013 25.187 0.52 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 270mm. 3 GOST 2590,1050-88 1921.425 5.59 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 280mm. 3 GOST 2590,1050-88 1377.590 2.32 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 28 2 GOST2590-2006,1050-2013 27.531 1.58 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 300mm. 3 14-1-2118-98 GOST1050-88 3 2718.422 6.63 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 30 2 GOST2590-2006,1050-2013 33.522 4.32 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 320mm. 3 14-1-2118-98 GOST1050-88 3 2815.241 4.16 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 32 2 GOST2590-2006,1050-2013 38.239 4.68 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 33 2 GOST2590-2006,1050-2013 38.113 0.74 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 340mm. 3 14-1-2118-98 GOST1050-88 3 2451.753 2.44 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 34 2 GOST2590-2006,1050-2013 43.065 5.25 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 36 2 GOST2590-2006,1050-2013 47.141 1.51 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 38 2 GOST2590-2006,1050-2013 53.845 1.64 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 40 2 GOST2590-2006,1050-2013 56.695 7.50 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 42 2 GOST2590-2006,1050-2013 65.715 0.89 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 45 2 GOST2590-2006,1050-2013 74.630 11.05 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 48 2 GOST2590-2006,1050-2013 85.626 2.81 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 50 2 GOST2590-2006,1050-2013 89.436 5.54 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 52 2 GOST2590-2006,1050-2013 99.186 11.58 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 56 2 GOST2590-2006,1050-2013 115.980 12.71 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 60 2 GOST2590-2006,1050-2013 132.060 5.89 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 65 2 GOST2590-2006,1050-2013 154.997 14.72 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 70 2 GOST2590-2006,1050-2013 177.635 13.39 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 75 2 GOST2590-2006,1050-2013 207.386 9.83 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 80 2 GOST2590-2006,1050-2013 237.944 3.59 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 80 3 GOST2590-2006,1050-2013 159.024 0.16 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 85 GOST2590,1050/14-1-5228-93 236.062 2.24 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 90 GOST2590,1050/14-1-5228-93 289.652 6.08 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 90 3 GOST2590,1050/14-1-5228-93 302.137 21.26 0 0 0 0 Penza
  Add
Round pipe 45 95 GOST2590,1050/14-1-5228-93 311.601 0.77 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 0,5 *1250*2500 12.266 0.07 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 0,5 *1250*2500 12.266 5.41 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 0,55 *1250*2500 13.500 4.62 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 0,7 *1250*2500 17.187 6.86 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 0,8 *1250*2500 20.053 6.95 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 1,0 *1250*2500 24.531 5.69 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 1,2 *1250*2500 29.437 0.23 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 1,2 *1250*2500 30.012 4.14 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 1,5 *1250*2500 36.797 2.89 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 2,0 *1250*2500 49.062 6.01 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 2,0 *1250*2500 49.062 0.10 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 2,5 *1250*2500 61.328 4.41 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3,0 *1250*2500 73.594 4.98 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 406 *110*1000*1900,,,3500 48.352 1.02 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 406 *110*1200*2000,,,3500 56.000 1.56 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 408 *110*1200*1500,,,3500 56.916 1.23 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 506 *110*1200*2000,,,3500 71.462 4.84 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 508 *110*1200*2000,,,3500 65.621 1.11 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 508 *110*1000*2000,,,3000 59.384 4.99 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 510 *110*1200*1500,,,3500 69.930 4.89 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3,0 *1250*2500 GOST 8568-77 76.910 2.93 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 5,0 *1500*6000 GOST 8568-77 359.100 1.07 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 08 0,5 *1250*2500 / GOST 16523-97 12.266 1.34 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 08 0,7 *1250*2500 / GOST 16523-97 17.375 3.42 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 08 0,8 *1250*2500 / GOST 16523-97 20.937 4.79 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 08 1,0 *1250*2500 / GOST 16523-97 24.531 4.85 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 08 1,0 *1250*2500 / GOST 16523-97 24.816 4.35 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 08 1,2 *1250*2500 / GOST 16523-97 29.806 3.18 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 08 1,5 *1250*2500 / GOST 16523-97 37.000 0.19 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 08 1,5 *1250*2500 / 40.625 21.39 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 08 2,0 *1250*2500 / 49.062 19.04 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 08 2,0 *1250*2500 / GOST 16523-97 49.600 0.49 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 08 2,5 *1250*2500 / GOST16523-97 62.653 0.06 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 08 2,5 *1250*2500 / 0.000 5.06 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 08 3,0 *1250*2500 / GOST 16523-97 73.594 0.05 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 08 3,0 *1250*2500 / 79.637 2.93 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 08- 0,8 *1250*2500 / 19.612 0.10 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 092 16 / 568.500 0.57 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 092 16 *1500*3000 / 568.500 1.14 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 092 16 *1500*5500,,,6000 / 1137.000 29.56 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 092 18 / 642.060 0.64 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 092 2,0 *1250*2500 / 50.125 0.55 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 092 25 / 1177.500 1.18 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 092 25 *1500*6000 / 1766.250 10.75 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 092 3,0 *1250*2500 / 76.156 0.38 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 092 30 *1400,,,1600*5000,,,6000 / 2142.000 10.71 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 092 4,0 *1500*6000 / 279.378 1.39 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 092 4,0 *1500*3000 / 139.455 0.14 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 092 40 / 2379.166 2.38 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 092 40 *1400,,,1600*5500,,,6500 / 2854.998 11.42 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 092 8,0 *2000*6000 / 754.800 1.51 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 10 *1500*6000 / 1577-93, 19903 _ 712.499 40.09 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 12 *1500*6000 / GOST1577,19903,_ 841.110 23.46 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 14 *1500*6000 / GOST 1577,19903,_ 989.000 0.99 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 16 *1500*6000 / 1577-93, 19903,_ 1125.000 6.73 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 16 *1500*6000 / GOST 1577,19903,_ 1130.400 6.78 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 18 *1500*6000 / GOST 1577,19903 _ 1272.000 17.81 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 20 / 235.500 1.65 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 20 *1500*6000 / GOST 1577,19903 _ 1413.000 5.65 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 22 *1500*6000 / GOST1577,19903 _ 1554.300 32.63 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 25 / 1177.980 1.18 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 3,0 *1500*3000 / 16523-89,19903 _ 108.990 11.62 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 30 *1500*5500,,,6000 / GOST 1577-93,19903-15,_ 2142.000 17.14 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 30 *1500*6000 / 1577-93,19903-15, _ 2120.000 63.60 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 30 / 1785.000 1.78 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 32 *1500*6000 / GOST 1577,19903,_ 2261.000 6.78 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 32 / 1695.750 1.69 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 36 / 847.800 0.85 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 36 *1500*6000 / 1577-93,19903-15, _ 2543.000 22.89 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 36 *1500*6000 / GOST 1577,19903,_ 2543.000 15.26 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 4,0 *1500*6000 / GOST1577,19903,_ 285.660 15.58 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 40 *1500*6000 / GOST 1577,19903 _ 2826.000 14.13 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 45 *1500*6000 / GOST 1577,19903 _ 3179.000 3.18 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 45 *1500*6000 / GOST 1577-93,19903-15,_ 3212.000 9.64 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 45 *1500*6000 / 1577-93,19903-15, _ 3179.000 25.43 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 5,0 *1500*6000 / GOST1577,19903,_ 358.333 14.24 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 50 *1400,,,1600*5000,,,6000 / GOST 1577-93,19903-15,_ 3568.999 7.14 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 50 *1500*6000 / GOST1577,19903 _ 3533.000 10.60 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 50 / 2353.800 2.35 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 6,0 *1500*6000 / 1577-93, 19903,_ 422.000 7.53 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 60 *1500,,,1700*5500,,,6500 / GOST 1577-93,19903-15,_ 4543.380 27.17 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 60 / 3407.535 3.41 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 20_ 8,0 *1500*6000 / 1577-93,19903, _ 555.333 8.89 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 1,5 *1250*2500 / GOST 16523-89 36.625 17.29 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 10 *1500*6000 / 5 680.600 6.81 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 12 *1500*6000 / GOST 14637-89 852.000 14.48 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 12 *1500*3000 / 423.900 0.85 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 12 *1500*6000 / 5 848.000 11.02 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 14 *1500*6000 / 5 GOST14637-89 994.000 8.95 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 14 *1500*6000 / GOST 14637-89 994.000 1.98 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 14 *2000*3000 / 663.498 0.66 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 14 *1500*3000 / 0.000 0.50 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 16 / 947.500 0.95 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 16 *1500,,,1700*5500,,,6000 / GOST 14637-89 1137.000 11.37 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 16 *1500*3000 / 564.750 1.14 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 2,0 *1250*2500 / 5 51.094 8.88 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 2,0 *1250*2500 / 5 53.812 0.26 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 2,0 *1250*2500 / 5 50.906 0.05 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 2,5 *1250*2500 / 5 63.281 2.89 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 2,5 *1250*2500 / 5 62.578 0.18 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 20 *1500,,,1600*5500,,,6500 / GOST 14637-89 1428.000 42.84 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 20 *1500*6000 / GOST 14637-89 1427.999 2.86 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 20 *1500*6000 / GOST 14637-89 1413.000 2.83 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 20 *1500*3000 / 706.500 1.41 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 20 / 357.048 0.35 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 25 *1500*6000 5 / GOST 14637-89 1785.000 26.77 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 25 / 595.000 0.89 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 3,0 *1500*6000 / 5 209.700 4.17 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 3,0 *1500*6000 / 5 223.500 2.58 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 3,0 *1250*2500 / 5 78.531 2.88 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 3,0 *1250*2500 / 5 74.750 0.07 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 30 *1500,,,1600*5000,,,6500 / GOST 14637-89 2142.000 27.85 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 30 / 1413.000 1.41 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 4,0 *1500*6000 / 5 288.999 0.86 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 4,0 *1500*3000 / 144.500 0.14 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 40 / 1209.450 1.21 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 40 *1500*6000 / GOST 14637-89 2855.000 11.42 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 40 *1400,,,1600*5500,,,6000 / GOST 14637-89 2667.000 2.67 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 40 *1500*6000 / GOST 14637-89 2903.000 17.41 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 5,0 *1500*6000 / 5 348.390 7.66 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 50 / 1784.500 1.78 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 50 *1500,,,1600*5500,,,6000 / GOST 14637-89 3568.999 10.71 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 50 *1500*3000 / 1814.000 1.81 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 6,0 *1500*6000 / 5 419.099 3.77 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Sheet 3 8,0 *1500*6000 / 5 549.000 31.04 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 100 *5 (6+)* GOST 103-2006 23.550 2.07 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 100 *6 (6+)* GOST 103-2006 28.448 1.95 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 100 *8 (6+)* GOST 103-2006 36.173 0.71 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 100*10 (6+)* GOST 103-2006 45.922 1.73 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 30 *4 (6+) GOST 103-2006 5.555 0.03 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 40 *4 (6+)* GOST 103-2006 7.560 0.14 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 40 *5 (6+) GOST 103-2006 9.247 0.21 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 40 *6 (6+)* GOST 103-2006 11.036 0.01 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 40 *8 (6+)* GOST 103-2006 14.759 0.07 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 50 *5 (6+)* GOST 103-2006 11.525 3.46 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 50 *6 (6+)* GOST 103-2006 13.924 1.53 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 60 *10 (6+)* GOST103-2006 27.648 2.42 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 60 *4 (6+)* GOST 103-2006 11.092 2.16 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 60 *5 (6+)* GOST 103-2006 13.894 1.03 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 60 *6 (6+)* GOST 103-2006 16.697 2.80 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 60 *8 (6+)* GOST 103-2006 22.054 2.16 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 80 *6 (6+)* GOST 103-2006 22.168 3.12 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip / 3 80 *8 (6+)* GOST103-2006 29.267 0.63 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip 3 50 *4 (6+)* GOST 103-2006 9.184 3.86 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip 40*4 (6)* GOST 103-2006 7.560 0.01 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip 3 20 *4 (6+) GOST 103-2006 3.939 2.05 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip 3 25 *4 (6+) GOST 103-2006 4.719 12.38 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip 3 30 *4 (6+) GOST 103-2006 5.687 3.00 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip 3 40 *4 (6+) GOST 103-2006 7.598 4.17 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip 3 40 *5 (6+) GOST 103-2006 9.467 1.85 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip 3 50 *4 (6+) GOST 103-2006 9.467 9.28 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Strip 3 50 *5 (6+) GOST 103-2006 11.819 3.20 0 0 0 0 Penza
  Add
Wire . 1,2 GOST 3282 70.000 0.44 0 0 0 0 Penza
  Add
Wire . 2 GOST 3282 65.000 0.31 0 0 0 0 Penza
  Add
Wire . 4 GOST 3282 170.000 1.51 0 0 0 0 Penza
  Add
Wire 2 GOST 3282 65.000 0.33 0 0 0 0 Penza
  Add
Wire mesh 100*100 *4 (2*6) 19.800 72.00 0 0 0 0 Penza
  Add
Wire mesh 100*100 *5,0 (2*3) 15.000 24.00 0 0 0 0 Penza
  Add
Wire mesh 150*150 *4 (2*6) 13.200 1536.00 0 0 0 0 Penza
  Add
Wire mesh 150*150 *4 (2*3) 6.600 864.00 0 0 0 0 Penza
  Add
Wire mesh 150*150 *5 (2*3) 10.200 1110.00 0 0 0 0 Penza
  Add
Wire mesh 150*150 *5 (2*6) 20.400 2376.00 0 0 0 0 Penza
  Add
Wire mesh 200*200 *5 (2*6) 15.600 2400.00 0 0 0 0 Penza
  Add
Wire mesh 50*50 *4,0 (0,5*2) 3.000 547.00 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 121810 38*4 * GOST 9941-81 11.830 0.04 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 15 *2,8 (6) GOST 3262-75 7.680 7.90 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 20 *2,5 (9,0) GOST 3262-75 13.500 0.01 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 20 *2,5 (6,0) GOST 3262-75 9.000 3.06 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 20 *2,8 (6+) GOST 3262-75 9.960 9.15 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 25 *2,8 (6,0) GOST 3262-75 12.720 4.93 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 25 *2,8 (10,5) GOST 3262-75 22.260 3.57 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 25 *3,2 (9,0) GOST 3262-75 21.559 6.99 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 25 *3,2 (10,5) GOST 3262-75 25.095 0.02 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 32 *2,8 (10,5) GOST 3262-75 28.665 0.60 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 32 *3,2 (12) GOST 3262-75 37.080 3.05 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 32 *3,2 (10,5) GOST 3262-75 32.445 0.03 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40 *3,0 (10,5) GOST 3262-75 34.965 9.19 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40 *3,5 (10,5) GOST 3262-75 40.320 13.94 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 50 *3,0 (10,5) GOST 3262-75 44.310 4.73 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 50 *3,5 (10,5) GOST 3262-75 51.240 2.91 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 15*2,8 (6,0) GOST 3262-75 8.040 0.87 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 20*2,8 (6,0) GOST 3262-75 10.327 2.63 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 20*2,8 (7,8+) GOST 3262-75 13.338 0.01 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 25*2,8 (6,0+) GOST 3262-75 13.104 1.87 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 25*3,2 (7,8+) GOST 3262-75 19.500 3.23 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 32*2,8 (7,8+) GOST 3262-75 21.934 4.80 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 32*3,2 (7,8+) GOST 3262-75 24.827 6.47 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40*3,0 (7,8+) GOST 3262-75 26.754 4.95 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40*3,5 (6,0+) 14-101-535-2004 23.760 1.02 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40*3,5 (7,8+) GOST 3262-75 30.888 0.03 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 50*3,5 (7,8+) GOST 3262-75 39.230 4.51 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 50*3,5 (6) GOST 3262-75 30.180 0.21 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 100 *100*3,0 (12 ) GOST 8639-82 108.252 18.29 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 100 *100*4,0 (12) GOST 8639-82 142.080 3.97 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 100 *100*4,0 (12) GOST30245-03 140.760 0.14 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 100 *100*5,0 (12) GOST 8639-82 174.960 13.64 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 100 *100*6,0 (12) GOST 30245-03 203.760 11.82 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 100 *100*6,0 (12) GOST8639-45 206.640 0.21 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 100 *100*7,0 (12 ) GOST 30245-03 229.440 3.20 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 100 *50*3,0 (12) GOST 30245 80.280 2.66 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 100 *50*3,0 (12) GOST 8645-82 79.920 1.07 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 100 *50*4,0 (12) GOST 8645-82 104.400 6.87 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 100 *60*3,0 (12+) 14-105-737-04 86.923 1.99 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 100 *60*3,0 (12) GOST 30245 84.840 0.08 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 100 *60*3,0 (12) GOST 8645-68 84.840 1.10 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 100 *60*4,0 (12+) 14-105-737-04 111.360 0.78 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 100 *60*5,0 (12 ) GOST 30245-94 137.280 3.02 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 120 *120*3,0 (12 ) GOST 8639-82 130.800 2.22 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 120 *120*3,0 (12 ) GOST 30245-03 130.080 6.50 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 120 *120*4,0 (12 ) GOST 8639-82 172.200 4.13 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 120 *120*4,0 (12 ) GOST 30245-03 171.000 18.47 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 120 *120*5,0 (12 ) GOST 8639-82 212.640 4.46 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 120 *120*5,0 (12 ) GOST 30245 210.600 14.53 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 120 *120*6,0 (12 ) GOST 30245-03 249.120 10.21 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 120 *120*8,0 (12+) 14-105-568-93 298.800 0.30 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 120 *60*4,0 (12) GOST 30245 125.749 2.63 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 120 *60*5,0 (12) GOST30245 154.080 2.00 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 120 *80*3,0 (12 ) GOST 30245-94 107.520 4.84 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 120 *80*4,0 (12) GOST 30245 140.771 3.10 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 120 *80*5,0 (12 ) GOST 30245-94 172.920 2.59 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 120 *80*6,0 (12+) 14-105-568-93 198.120 1.16 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 140 *100*4,0 (12 ) GOST 30245-03 171.000 8.21 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 140 *100*5,0 (12 ) GOST 30245-03 210.600 5.47 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 140 *100*6,0 (12 ) GOST 30245-03 249.000 3.73 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 140 *140*4,0 (12 ) GOST 30245-03 201.120 6.44 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 140 *140*5,0 (12+) 14-105-568-93 236.572 2.82 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 140 *140*5,0 (12 ) GOST 30245-03 248.280 1.99 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 140 *140*6,0 (12 ) GOST 30245-03 294.240 15.29 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 140 *140*6,0 (12+) 14-105-568-93 285.480 0.29 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 140 *140*7,0 (12 ) GOST 30245-03 334.920 0.67 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 15 *15*1,5 (6) -14-105-737-04 3.660 15.91 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 150 *150*4,0 (12 ) GOST 30245-03 216.127 5.18 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 150 *150*5,0 12 GOST 30245-03 267.120 0.27 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 150 *150*6,0 (12 ) GOST 30245-03 316.800 3.80 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 150*100*5,0 (12) 14-105-737-04 223.999 4.83 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 150*150*8,0 (12+) 14-105-568-93 384.000 2.31 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 160 *120*5,0 (12 ) GOST 30245-94 248.280 7.45 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 160 *160*4,0 (12 ) GOST 30245-94 231.240 5.82 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 160 *160*5,0 (12 ) GOST 30245-03 285.960 4.57 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 160 *160*6,0 (12 ) GOST 30245-03 339.480 8.15 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 160 *160*8,0 (12 ) GOST 30245-94 437.520 4.81 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 160*120*4,0 (12) GOST 30245-03 201.120 5.22 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 180 *100*4,0 (12 ) GOST 30245-03 201.120 0.20 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 180 *100*5,0 (12 ) GOST 30245-03 248.400 3.47 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 180 *140*4,0 (12 ) GOST 30245-03 231.240 6.24 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 180 *140*5,0 (12 ) GOST 30245-03 286.000 3.76 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 180 *140*6,0 (12 ) GOST 30245-03 339.480 2.71 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 180 *180*5,0 (12 ) GOST 30245-03 323.640 5.18 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 180 *180*6,0 (12 ) GOST 30245-03 384.600 6.54 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 20 *20*1,5 (6) -14-105-737-04 5.100 2.67 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 20 *20*2,0 (6) GOST8639-82 6.450 10.33 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 200 *160*5,0 (12 ) GOST 30245-03 361.200 3.25 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 200 *160*6,0 (12 ) GOST 30245-03 384.600 4.23 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 200 *160*8,0 (12 ) GOST 30245-03 497.760 2.49 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 200 *200*5,0 (12 ) GOST 30245-03 363.360 2.91 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 200 *200*6,0 (12 ) GOST 30245-03 430.198 1.28 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 200 *200*8,0 (12 ) GOST 30245-03 558.120 5.58 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 240 *120*5,0 (12 ) GOST 30245-03 319.800 0.32 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 25 *25*1,5 (6) GOST8639-82 6.432 3.40 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 25 *25*2,0 (6) GOST 8639-82 8.340 8.32 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 250 *250*6,0 (12 ) GOST 30245-03 542.880 5.97 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 250 *250*8,0 (12 ) GOST 30245-03 708.840 4.96 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 30 *30*1,5 (6) -14-105-737-04 8.340 4.68 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 30 *30*2,0 (6) GOST 8639-82 10.260 7.88 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 30 *30*3,0 (6) GOST 8639-82 14.520 2.17 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 30*20*2,0 8.400 2.91 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40 *20*2,0 (6) GOST 8645-68 10.200 9.17 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40 *20*2,5 (6) -14-105-737-04 13.146 0.02 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40 *20*2,5 (6) GOST 8645-68 12.600 2.46 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40 *20*3 (6) -14-105-737-04 14.643 0.67 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40 *20*3 (6) GOST 8645-68 14.521 1.49 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40 *25*1,5 (6) -14-105-737-04 8.700 12.68 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40 *25*1,5 (6) GOST 8645-68 8.580 0.01 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40 *25*2,5 (6) -14-105-737-04 14.460 4.94 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40 *25*3 (6) GOST 8645-68 15.960 3.00 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40 *40*1,5 (6) -14-105-737-04 10.788 0.67 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40 *40*1,5 (6) GOST8639-82 10.680 1.51 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40 *40*2,0 (6) GOST 8639-82 14.454 13.36 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40 *40*2,5 (6) GOST 8639-82 17.100 3.17 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40 *40*3,0 (6) GOST 8639-82 20.160 6.14 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 40 *40*4,0 (6) 14-105-737-04 26.040 13.62 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 50 *25*1,5 (6) GOST8645-68 10.020 4.87 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 50 *25*2,0 (6) GOST 8645-68 14.467 2.50 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 50 *25*2,5 (6) GOST 8645-68 17.520 3.57 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 50 *25*2,5 (6) -14-105-737-04 16.110 0.03 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 50 *25*3 (6) GOST 8645-68 18.780 2.86 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 50 *30*2,0 (6) GOST 8645-68 14.466 1.99 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 50 *30*2,5 (6) GOST 8645-68 20.160 3.21 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 50 *30*3,0 (6) GOST 8645-68 20.160 0.02 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 50 *50*2,0 (6) GOST 8639-82 18.696 1.53 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 50 *50*2,5 (6) GOST 8639-82 21.840 0.02 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 50 *50*3 (6) GOST 8639-82 26.075 10.43 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 50 *50*4,0 (6) 14-105-737-04 33.749 5.34 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 50 *50*4,0 (6) GOST 8639-82 33.360 0.03 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 60 *30*2,0 (6) GOST 8645-68 15.960 0.02 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 60 *30*2,5 (6) GOST 8645-68 20.718 0.71 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 60 *30*3,0 (6) GOST 8645-68 22.980 4.88 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 60 *40*3,0 (6) GOST 8645-68 25.800 9.25 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 60 *40*4,0 (6) -14-105-737-04 33.660 16.49 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 60 *60*2,0 (6) GOST8639-82 22.260 2.50 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 60 *60*2,5 (6) GOST 8639-82 26.598 0.47 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 60 *60*3,0 (6) GOST 8639-82 31.889 4.94 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 60 *60*4 (6) -14-105-737-04 41.280 0.12 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 60 *60*4 (6) GOST 8639-82 40.926 10.75 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 60 *60*5 (6) GOST 8639 49.800 2.58 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 70 *70*3,0 (12) GOST 30245-03 73.920 0.15 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *40*2 (6) GOST8645-68 21.540 7.80 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *40*2,5 (6) -14-105-737-04 26.820 8.01 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *40*2,5 (6) GOST8645-68 26.580 1.56 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *40*3 (6) GOST 8645-68 31.500 9.70 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *40*4 (6) GOST 8645-68 40.920 4.21 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *60*2 (12,0) GOST 8645-68 50.640 0.91 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *60*3,0 (12+) 14-105-737-04 74.285 1.52 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *60*3,0 (6) GOST8645-68 36.960 0.30 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *60*4,0 (12) GOST 30245-03 96.840 1.26 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *60*4,0 (12) GOST 8645 - 68 96.852 0.39 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *60*4,0 (12+) 14-105-737-04 102.240 0.51 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *60*4,0 (6) GOST 8645 48.414 3.49 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *80*2 (12) GOST 8639-82 58.080 7.96 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *80*2,5 (12) 1373-001-00242217-2016 72.000 1.94 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *80*3,0 (12) GOST 8639-82 85.560 8.93 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *80*4,0 (12) GOST 8639-82 111.953 27.07 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *80*5,0 (12) GOST 30245-03 137.280 2.33 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *80*5,0 (12) GOST 8639-82 137.280 13.45 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *80*6,0 (12+) 14-105-568-93 155.198 0.16 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80 *80*6,0 (12) GOST 30245-03 158.533 3.96 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 80*60*5,0 80*60 59.220 3.20 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 092 140 *120*4,0 (12 ) GOST 30245-03 177.600 0.18 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 102 *4,0 (12) GOST10704-91,10705-80 116.040 3.13 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 108 *3 (10,5) GOST 10704-91 81.585 0.89 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 108 *3 (12) GOST 10704-91 93.240 4.28 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 108 *3,5 (10,5) GOST 10704-91 94.710 6.13 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 108 *3,5 (11,7) GOST 10704-91 105.946 0.95 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 108 *3,5 (12) GOST 10704-91 108.240 6.92 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 108 *4,0 (12) GOST 10704-91 123.120 17.34 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 108 *4,5 (12) GOST 10704-91 137.880 2.76 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 108 *5 (12) GOST 10704-91 152.400 0.30 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 114 *4,0 (12) GOST 10704-91 130.645 1.57 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 127 *4,0 (12) GOST 10704-91 145.999 10.07 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 133 *4,0 (12) GOST 10704-91 153.332 9.78 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 133 *4,5 (12) GOST 10704-91 171.666 4.80 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 159 *4,0 (12) GOST 10704-91 183.600 12.28 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 159 *4,5 (12) GOST 10704-91 206.472 14.60 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 159 *5,0 (11,7) GOST 10704-91 224.000 0.45 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 159 *5,0 (12) GOST 10704-91 237.600 2.85 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 159 *5,0 GOST 10704-91 222.183 0.22 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 159 *6,0 (12) GOST 10704-91 271.680 0.27 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 219 *4,5 GOST 10704-91 274.890 0.55 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 57 *3,0 (10,5) GOST10704-91,10705-80 42.000 8.36 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 57 *3,0 (12) GOST10704-91,10705-80 48.000 10.75 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 57 *3,5 (12) GOST10704-91,10705-80 55.440 3.60 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 57 *3,5 (10,5) GOST10704-91,10705-80 48.510 13.92 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 57 *4 (10,5) GOST10704-91,10705-80 54.915 9.43 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 76 *3,0 (10,5) GOST10704-91,10705-80 56.700 18.99 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 76 *3,5 (10,5) GOST10704-91,10705-80 65.730 15.04 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 76 *4 (10,5) GOST10704-91,10705-80 74.550 5.10 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 89 *3 (12) GOST10704-91,10705-80 76.320 3.57 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 89 *3,5 (12) GOST10704-91,10705-80 88.560 1.24 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 89 *4,0 (12) GOST10704-91,10705-80 100.680 8.95 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 20 273 *6,0 (12+) GOST10704-91 474.120 14.23 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 20 273 *8 (12+) GOST10704-91, 10705-80 627.360 8.16 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 20 273 *8 () GOST10704-91 614.290 0.61 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 20 325 *6 (12+) GOST 10704-91,10705-80 566.400 8.49 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 20 325 *8 (12) GOST 10704-91,10705-80 750.480 1.50 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 20 377 *6,0 (12) GOST 10704-91 658.800 1.98 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 20 426 *6,0 (12+) GOST10704 745.999 9.70 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 20 530 *8,0 (12) GOST10704-91,10705-80 1235.880 1.23 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 108*3,5 (6,0+) GOST 10704-91 55.200 0.46 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 108*4,0 (6,0+) 14-101-535-2004 63.246 1.75 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 114*4,0 (7,8+) GOST 10704-91 87.173 4.18 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 133*4,5 (6,0+) 14-101-535-2004 86.666 3.71 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 159*4,5 (6,0+) 14-101-535-2004 104.706 0.63 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 57*3,5 (6,0+) 14-101-535-20041 28.560 2.26 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 76*3,0 (7,8+) GOST 10704-91 43.384 20.77 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 76*3,5 (6,0+) 14-101-535-2004 37.538 1.26 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 89*3,5 (7,8+) GOST 10704-91 59.288 2.61 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 89*3,5 (6,0+) 14-101-535-2004 45.606 2.50 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel Pipe 89*4,0 (6,0+) 14-101-535-2004 52.800 0.57 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 100*100*10 (12,0) GOST 8509-93 190.800 11.45 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 110*110*7 (12) GOST 8509-03 145.854 4.96 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 110*110*8 (12) GOST 8509-03 165.600 4.09 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 125*125*10 (12) GOST 8509-93 232.224 9.75 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 125*125*12 (12,0) GOST 8509-93 272.400 7.13 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 125*125*8 (12) GOST 8509-93 185.520 16.00 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 125*125*9 (12) GOST 8509-93 207.600 9.48 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 25*25*3 (6) GOST 8509-93 6.969 1.38 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 25*25*4 (6) GOST 8509-93 9.454 10.68 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 32*32*4 (6) GOST 8509-93 11.498 10.58 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 35*35*4 (6) GOST 8509-93 12.600 0.89 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 40*40*3 (6) GOST 8509-93 12.198 8.53 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 45*45*4 (12) GOST 8509-93 34.344 10.11 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 45*45*4 (12+) GOST 8509-93 33.630 0.08 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 45*45*5 (12) GOST 8509-93 40.800 7.37 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 50*50*4 3 (12) GOST 8509-93 38.052 17.27 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 50*50*5 (12) GOST 8509-93 46.920 2.78 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 63*63*4 (12) GOST 8509-93 48.641 2.83 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 63*63*5 (12) GOST 8509-93 58.442 21.86 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 63*63*6 (12) GOST 8509-93 70.800 6.14 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 70*70*5 (12) GOST 8509-93 64.560 6.57 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 70*70*6 (12) GOST 8509-93 78.431 6.21 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 75*75*6 (12) GOST 8509-93 83.024 11.57 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 75*75*8 (12) GOST 8509-93 108.781 3.57 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 80*80*6 (12) GOST 8509-93 88.868 3.98 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 80*80*7 (12) GOST 8509-93 102.120 4.29 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 80*80*8 (12) GOST 8509-93 115.800 7.99 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 90*90*6 (12) GOST 8509-93 105.960 5.44 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 90*90*7 (12) GOST 8509-93 115.680 5.43 0 0 0 0 Penza
  Add
Steel angle 90*90*8 (12,0) GOST 8509-93 138.678 4.14 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 10 (12,0) GOST 8240-97 103.800 0.32 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 14 (12) GOST 8240-97 151.608 14.02 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 16 (12) GOST 8240-97 173.160 2.42 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 16 (12) GOST 8240-97 178.410 0.18 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 18 (12) GOST 8240-97 198.000 19.65 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 20 (12) GOST 8240-97 227.280 22.38 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 24 (12,0) GOST 8240-97 302.400 11.46 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 30 (12) 27.1-31632138-1381:2010 391.248 0.78 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 30 12 GOST 8240-97 386.400 20.42 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 30 (12) GOST 8240-97 391.999 0.39 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 5 (12) GOST 8240-97 60.475 9.97 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 6,5 (12) GOST 8240-97 72.000 0.72 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 8 (12) GOST 8240-97 86.400 10.38 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 100*50*3 (12+) GOST 8278-83 53.129 5.54 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 100*50*4 (12+) GOST 8278-83 69.331 4.55 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 120*50*3 (12+) GOST 8278-83 60.294 2.17 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 120*60*4 (12+) GOST 8278-83 85.716 4.73 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 120*80*4 (12+) GOST 8278-83 99.475 1.06 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 140*60*4 (12+) GOST 8278-83 96.760 0.16 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 140*60*5 (12+) GOST 8278-83 115.200 5.64 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 160*60*4 (12+) GOST 8278-83 99.475 5.05 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 160*80*4 (12+) GOST 8278-83 115.992 5.96 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 180*80*5 (12+) GOST 8278-83 150.720 4.76 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 200*80*4 (12+) GOST 8278-83 129.619 5.15 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 200*80*5 (12+) GOST 8278-83 161.725 3.42 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 200*80*6 (12+) GOST 8278-83 189.240 2.81 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 80*60*3 (12+) GOST 8278-83 53.129 1.80 0 0 0 0 Penza
  Add
Channel 80*60*4 (12+) GOST 8278-83 69.331 5.31 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 20 19 GOST 2879-88, 1050-88 14.847 1.43 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 20 24 GOST 2879-88, 1050-88 23.755 3.67 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 20 27 GOST 2879-88, 1050-88 30.058 3.69 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 35 12 5.911 1.11 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 35 14 8.020 1.79 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 35 17 GOST 2879-88, 1050-88 11.819 1.73 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 35 19 GOST 2879-88, 1050-88 14.822 1.89 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 35 22 GOST 2879-88, 1050-88 19.806 2.37 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 35 24 GOST 2879-88, 1050-88 23.755 1.40 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 35 27 GOST 2879-88, 1050-88 30.008 2.93 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 35 30 GOST 2879-88, 1050-88 36.904 2.43 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 35 32 GOST 2879-88, 1050-88 42.038 3.19 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 35 36 GOST 2879-88, 1050-88 53.300 4.59 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 35 41 66.539 2.90 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 35 65 GOST 2879-88, 1050-88 146.370 0.40 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 45 24 23.638 2.12 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 45 27 30.008 0.49 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 45 30 36.904 1.29 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 45 32 42.178 0.73 0 0 0 0 Penza
  Add
Hexagonal bar 45 36 53.124 1.04 0 0 0 0 Penza
  Add