Sizran
Tver
Tula
Ulyanovsk
Ufa
Cheboksary
Cherepovets
Yaroslavl
Rostov-on-Don
Ryazan
Samara
St. Petersburg
Saransk
Saratov
Sergiev Posad
Stavropol
Stary Oskol
Nalchik
Nizhny Novgorod
Novosibirsk
Novocherkassk
Oryol
Orenburg
Penza
Pyatigorsk
Voronezh
Kazan
Kaluga
Krasnodar
Krasnodar-North
Kursk
Lipetsk
Makhachkala
Nazran
Moscow
Lobnya
Chekhov
Electrougli
Belgorod
Bryansk
Vladikavkaz
Vladimir
Volgograd
Sales department
Cheboksary
+7 (8352) 506-198
+7 (8352) 506-110

Draw up a requisition note

New positions in our product range: Steel Sheet Art. 09G2S 2 mm
Riffled sheet 10mm
Galvanized steel sheet 2.5 mm
Galvanized steel sheet 1.2 mm
Galvanized wire 1.8 mm
Galvanized wire 2 mm
Galvanized wire 2.5 mm
Galvanized wire 3 mm
Galvanized wire 4 mm
Galvanized wire 6 mm

YOU ORDER
Added products

The price list was updated on 17.08.2019 10:59 ( Download the full price list in .csv format )

Select product Name
Select size

Product Name Size Length Other Weight
1 PC/kg.
On stock
(ton)
Price
1 PC
Price
1 - 5 tons
Price
5 - 15 tons
Price
> 15 tons
Branch  
Rebar 240 10mm. (11,7) 3 7.488 14.68 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Rebar 240 12mm. (11,7) 3 10.881 9.68 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Rebar 240 16mm. (11,7) 3 18.720 1.20 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Rebar 240 6mm. - 1414.000 1.41 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Rebar 240 8mm. (6) 3 2.400 0.06 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Rebar 500 10mm. (11,7) 7.465 40.00 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Rebar 500 12mm. (6) 5.472 2.91 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Rebar 500 12mm. (11,7) 10.647 110.38 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Rebar 500 16mm. (11,7) 18.954 79.36 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Rebar 500 18mm. (11,7) 23.845 2.86 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Rebar 500 20mm. (11,7) 29.542 3.51 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Rebar 500 22mm. (11,7) 35.837 1.30 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Rebar 500 25mm. (11,7) 46.667 7.30 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Rebar 500 28mm. (11,7) 57.501 0.80 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Rebar 500 8mm. (11,7) 4.703 63.08 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Beam 121 (12) GOST 26020-83 108.612 8.58 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Beam 141 (12) GOST 26020-83 130.349 9.73 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Beam 161 GOST 26020-83 56.833 0.06 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Beam 161 (12,0) GOST 26020-83 155.000 0.60 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Beam 18 (12) GOST 8239-89 220.999 1.97 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Beam 201 (12) GOST57837-2017( 20-93 256.008 5.38 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Beam 251 (12) GOST57837-2017( 20-93) 308.000 2.46 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Beam 30 (12) GOST 8239-89 438.000 5.69 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Beam 301 (12) GOST57837-2017( 20-93) 394.000 0.77 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Beam 351 (12) GOST57837-2017( 20-93) 497.000 0.99 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Beam 352 (12) GOST57837-2017( 20-93) 595.001 0.59 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Beam 36 (12) GOST 19425-74 694.800 2.08 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Square pipe 3 10 (6+) GOST 2591-2006 4.943 17.25 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Square pipe 3 12 (6+) GOST 2591-2006 7.091 3.88 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Square pipe 3 14 (6+) GOST 2591-2006 9.317 2.01 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Square pipe 3 16 (6+) GOST 2591-2006 12.361 0.80 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Square pipe 3 20 (6+) GOST 2591-2006 19.360 15.35 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Square pipe 3 25 (6+) GOST 2591-2006 29.705 1.19 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Square pipe 3 30 (6+) GOST 2591-2006 42.713 2.92 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Square pipe 3 40 (6+) GOST 2591-2006 67.265 0.31 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 092 40 GOST2590,19281-2014 59.653 2.14 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 100 GOST2590,1050/14-1-5228-93 361.885 1.24 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 110 GOST2590,1050/14-1-5228-93 436.410 3.40 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 120 GOST2590,1050/14-1-5228-93 436.798 2.24 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 130 GOST2590,1050/14-1-5228-93 604.360 1.76 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 140 GOST2590,1050/14-1-5228-93 710.539 5.11 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 150 GOST2590,1050/14-1-5228-93 710.251 7.55 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 160 GOST2590,1050/14-1-5228-93 828.607 2.20 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 16 2 GOST2590-2006,1050-2013 9.799 3.98 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 170 GOST2590,1050/14-1-5228-93 890.900 1.71 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 20 2 GOST2590-2006,1050-2013 14.943 5.81 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 22 2 GOST2590-2006,1050-2013 17.904 0.36 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 250 3 GOST2590-2006,1050-2013 2138.637 2.14 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 28 2 GOST2590-2006,1050-2013 29.996 4.85 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 30 2 GOST2590-2006,1050-2013 33.753 12.10 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 32 2 GOST2590-2006,1050-2013 36.047 1.38 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 34 2 GOST2590-2006,1050-2013 42.780 2.49 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 36 2 GOST2590-2006,1050-2013 44.000 3.09 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 38 2 GOST2590-2006,1050-2013 54.270 5.86 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 40 2 GOST2590-2006,1050-2013 59.895 1.92 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 42 2 GOST2590-2006,1050-2013 62.016 2.13 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 45 2 GOST2590-2006,1050-2013 70.512 1.01 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 48 2 GOST2590-2006,1050-2013 85.910 1.99 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 50 2 GOST2590-2006,1050-2013 93.291 6.78 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 56 2 GOST2590-2006,1050-2013 115.980 4.07 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 60 2 GOST2590-2006,1050-2013 132.060 12.51 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 65 2 GOST2590-2006,1050-2013 139.367 2.09 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 70 2 GOST2590-2006,1050-2013 177.480 3.96 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 75 2 GOST2590-2006,1050-2013 206.693 8.25 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 20 80 2 GOST2590-2006,1050-2013 232.814 1.61 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 3 12 (6+) GOST 2590 5.940 4.32 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 3 14 (6+) GOST 2590 7.320 2.87 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 3 16 (6+) GOST 2590 9.619 0.76 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 3 18 (6+) GOST 2590 12.060 1.94 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 3 20 (6+) GOST 2590 15.064 6.74 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 3 24 (6+) GOST 2590, 535 21.829 0.57 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 3 25 (6+) GOST 2590 23.897 11.06 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 3 28 (6+) GOST 2590 29.221 8.68 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 3 30 (6+) GOST 2590 33.577 20.84 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 3 36 (6+) GOST 2590 48.400 9.72 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 3 42 (6+) GOST 2590 65.715 5.48 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 3 45 (6+) GOST 2590 75.379 0.83 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 3 50 (6+) GOST 2590 93.291 5.07 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 3 60 (6+) GOST 2590 133.140 0.91 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 3 65 (6+) GOST 2590 156.821 0.62 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 3 70 GOST 2590 182.166 26.23 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 3 75 3 GOST 2590 209.814 3.96 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 35 100 GOST2590,1050/14-1-5228-93 372.982 3.67 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 35 16 2 GOST2590-2006,1050-2013 9.527 0.62 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 35 34 2 GOST2590-2006,1050-2013 42.994 0.98 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 35 40 2 GOST2590-2006,1050-2013 57.594 1.85 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 35 60 2 GOST2590-2006,1050-2013 134.088 13.25 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 35 65 2 GOST2590-2006,1050-2013 152.392 7.90 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 35 90 GOST2590,1050/14-1-5228-93 302.137 3.84 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 35 95 GOST2590,1050/14-1-5228-93 183.890 0.18 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 100 GOST2590,4543/14-1-5228-93 372.982 2.82 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 110 GOST2590,4543/14-1-5228-93 375.984 2.12 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 120 GOST2590,4543/14-1-5228-93 448.339 13.43 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 130 GOST2590,4543/14-1-5228-93 565.806 10.96 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 140 GOST2590,4543/14-1-5228-93 694.836 7.20 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 150 GOST2590,4543/14-1-5228-93 839.262 21.66 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 160 GOST2590,4543/14-1-5228-93 789.150 11.78 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 16mm. GOST 2590,4543-71 9.559 0.82 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 170 GOST2590,4543/14-1-5228-93 865.955 2.77 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 180 GOST2590,4543/14-1-5228-93 999.399 3.92 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 19mm. GOST 2590,4543-71 13.491 4.01 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 200 GOST 2590-2006 1363.809 6.77 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 210 GOST 2590-2006 1636.778 8.80 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 220mm. GOST 2590-2006 1408.448 9.81 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 22mm. GOST 2590,4543-71 18.029 4.67 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 230mm. GOST 2590-2006 1395.922 5.42 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 23mm. GOST 2590,4543-71 19.658 3.65 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 240mm. GOST 2590-2006 1708.175 4.95 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 250mm. GOST 2590-2006 1703.203 6.74 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 25mm. GOST 2590,4543-71 23.837 1.70 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 260mm. GOST 2590-2006 1524.000 1.52 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 280mm. GOST 2590-2006 2223.479 2.22 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 28mm. GOST 2590,4543-71 29.173 3.47 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 30mm. GOST 2590,4543-71 33.847 11.45 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 32mm. GOST 2590-2006 36.282 2.06 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 34mm. GOST 2590-2006 42.780 2.98 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 36mm. GOST 2590-2006 48.339 0.22 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 40mm. GOST 2590-2006 59.977 1.14 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 42mm. GOST 2590-2006 65.582 0.99 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 45mm. GOST 2590-2006 75.222 2.19 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 48mm. GOST 2590-2006 84.774 1.06 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 50mm. GOST 2590-2006 93.137 4.70 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 56mm. GOST 2590-2006 115.980 4.05 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 60mm. GOST 2590-2006 128.702 0.13 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 65 GOST2590-2006 154.997 7.89 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 70 GOST2590-2006 181.864 5.60 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 75 GOST2590-2006 199.410 6.56 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 80 GOST2590-2006 237.944 11.66 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 85 GOST2590,4543/14-1-5228-93 200.430 0.88 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 90 GOST2590,4543/14-1-5228-93 273.945 6.58 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 40 95 GOST2590,4543/14-1-5228-93 292.110 1.12 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 100 GOST2590,1050/14-1-5228-93 372.982 16.45 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 110 GOST2590,1050/14-1-5228-93 436.410 5.09 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 120 GOST2590,1050/14-1-5228-93 430.583 0.84 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 130 GOST2590,1050/14-1-5228-93 625.200 3.70 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 140 GOST2590,1050/14-1-5228-93 708.122 4.86 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 150 GOST2590,1050/14-1-5228-93 749.093 9.43 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 160 GOST2590,1050/14-1-5228-93 931.197 7.13 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 16 2 GOST2590-2006,1050-2013 9.543 0.55 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 170 GOST2590,1050/14-1-5228-93 979.990 8.73 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 180 GOST2590,1050/14-1-5228-93 1200.558 2.38 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 190 3 GOST2590-2006,1050-2013 934.794 1.89 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 200 3 GOST2590-2006,1050-2013 1058.000 2.06 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 200 2 GOST2590-2006,1050-2013 1410.666 5.05 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 20 2 GOST2590-2006,1050-2013 14.179 1.39 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 210 3 GOST2590-2006,1050-2013 1373.044 2.64 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 22 2 GOST2590-2006,1050-2013 18.029 6.37 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 230 2 GOST2590-2006,1050-2013 1402.445 5.55 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 25 2 GOST2590-2006,1050-2013 23.858 2.85 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 28 2 GOST2590-2006,1050-2013 29.173 4.39 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 300mm. GOST 2590-2006,1050-88 2 2449.908 2.45 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 30 2 GOST2590-2006,1050-2013 33.522 3.53 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 32 2 GOST2590-2006,1050-2013 35.967 1.09 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 34 2 GOST2590-2006,1050-2013 41.924 0.83 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 36 2 GOST2590-2006,1050-2013 48.260 4.09 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 38 2 GOST2590-2006,1050-2013 52.510 8.56 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 40 2 GOST2590-2006,1050-2013 59.456 2.73 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 42 2 GOST2590-2006,1050-2013 63.866 1.27 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 45 2 GOST2590-2006,1050-2013 71.760 0.43 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 50 2 GOST2590-2006,1050-2013 93.291 11.38 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 52 2 GOST2590-2006,1050-2013 99.186 1.01 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 56 2 GOST2590-2006,1050-2013 115.400 1.23 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 60 2 GOST2590-2006,1050-2013 132.090 7.77 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 65 2 GOST2590-2006,1050-2013 151.090 0.58 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 70 3 GOST2590-2006,1050-2013 183.315 0.18 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 70 2 GOST2590-2006,1050-2013 176.728 2.31 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 75 2 GOST2590-2006,1050-2013 194.208 1.69 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 80 2 GOST2590-2006,1050-2013 233.998 4.33 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 85 GOST2590,1050/14-1-5228-93 265.013 3.53 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 90 GOST2590,1050/14-1-5228-93 293.647 10.50 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Round pipe 45 95 GOST2590,1050/14-1-5228-93 304.924 1.28 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 1,0 *1250*2500 24.531 0.10 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 1,0 *1250*2500 24.531 0.71 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 1,5 *1250*2500 36.797 0.07 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 1,5 *1250*2500 36.945 1.88 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 2,0 *1250*2500 49.062 0.49 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 2,0 *1250*2500 49.062 0.05 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 2,5 *1250*2500 61.328 1.53 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3,0 *1250*2500 73.594 1.03 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 406 *110*1200*2000,,,3500 62.000 0.12 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 406 *110*1000*1900,,,3500 46.279 0.54 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 408 *110*1000*1700,,,3000 48.100 0.18 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 408 *110*1200*1500,,,3500 56.605 2.55 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 506 *110*1000*3000,,,4000 59.072 1.89 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 508 *110*1200*2000,,,3500 65.088 1.30 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 508 *110*1200*1500,,,2000 51.836 0.05 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 510 *110*1200*1500,,,3500 70.233 4.18 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 510 *110*1000*1500,,,3000 58.415 0.29 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 4,0 *1500*6000 GOST 8568-77 278.730 2.23 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 8,0 *1500*6000 GOST 8568-77 566.730 0.56 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 08- 0,8 *1250*2500 / 19.625 0.06 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 092 10 *1500*6000 / 707.000 3.53 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 092 10,0 *1500*3000 / 353.250 0.35 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 092 12,0 *1500*3000 / 422.325 0.42 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 092 14 *1500*6000 / 994.000 1.99 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 092 16 *1500*5500,,,6000 / 1138.000 18.19 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 092 16 / 284.000 0.28 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 092 16 *1500*3000 / 569.000 1.14 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 092 20 *1500*6000 / 1428.000 7.14 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 092 25 *1500*6000 / 1785.000 7.14 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 092 25 *1500*3000 / 892.500 0.89 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 092 3,0 *1250*2500 / 75.000 0.68 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 092 4,0 *1500*6000 / 278.370 0.56 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 092 4,0 *1500*3000 / 139.000 0.14 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 092 5,0 *1500*3000 / 181.000 0.18 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 092 5,0 *1500*6000 / 360.454 3.60 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 092 8,0 *1500*6000 / 565.200 3.30 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 1,5 *1250*2500 / GOST 16523-89 38.462 0.07 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 1,5 *1250*2500 / GOST 16523-89 40.000 0.93 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 10 *1500*3000 / 354.000 0.71 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 10 *1500*6000 / 5 707.000 4.24 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 12 *1500*6000 / 5 848.001 4.24 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 12 *1500*3000 / 423.900 0.85 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 14 *1500*3000 / 493.000 0.49 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 14 / 248.501 0.25 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 16 / 187.167 0.93 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 16 *1500*3000 / 565.000 1.12 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 16 *1500*6000 / GOST 14637-89 1123.000 7.36 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 2,0 *1250*2500 / 5 49.750 2.84 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 2,5 *1250*2500 / 5 62.187 0.06 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 20 *1500,,,1600*5500,,,6500 / GOST 14637-89 1428.000 14.28 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 20 *1500*3000 / 713.997 1.43 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 20 / 1190.000 1.19 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 25 *1500*3000 / 892.500 0.89 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 25 *1500*6000 / GOST 14637-89 1785.000 8.92 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 25 / 1642.201 1.64 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 3,0 *1250*2500 / 5 74.502 6.82 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 3,0 *1500*6000 / 5 217.587 6.31 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 3,0 *1250*2500 / 5 75.472 0.74 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 30 / 2142.000 2.14 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 30 *1500*3000 / 1071.000 2.14 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 30 *1500,,,1600*5000,,,6500 / GOST 14637-89 2142.000 10.71 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 4,0 *1500*3000 / 138.000 0.29 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 4,0 *1500*6000 / 5 286.834 1.43 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 40 *1500*3000 / 1451.500 1.45 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 40 *1500*6000 / GOST 14637-89 2855.000 11.42 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 5,0 *1500*6000 / 5 351.818 17.50 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 5,0 *1500*3000 / 176.000 0.18 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 6,0 *1500*3000 / 211.950 0.42 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 6,0 *1500*6000 / 5 420.912 8.11 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 8 *2000*6000 / GOST 14637-89 632.000 0.63 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 8,0 *1500*3000 / 281.000 0.28 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Sheet 3 8,0 *1500*6000 / 5 561.251 2.22 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip / 3 100 *5 (6+)* GOST 103-2006 23.157 1.29 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip / 3 100 *6 (6+)* GOST 103-2006 27.459 0.64 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip / 3 100 *8 (6+)* GOST 103-2006 36.926 2.00 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip / 3 100*10 (6+)* GOST 103-2006 46.707 0.98 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip / 3 40 *4 (6+)* GOST 103-2006 7.371 2.32 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip / 3 40 *5 (6+) GOST 103-2006 9.184 1.32 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip / 3 40 *8 (6+)* GOST 103-2006 15.010 0.81 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip / 3 50 *5 (6+)* GOST 103-2006 11.486 0.05 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip / 3 50 *6 (6+)* GOST 103-2006 13.853 2.08 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip / 3 50 *8 (6+)* GOST103-2006 18.369 0.99 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip / 3 60 *5 (6+)* GOST 103-2006 13.777 1.00 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip / 3 60 *6 (6+)* GOST 103-2006 16.555 2.14 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip / 3 60 *8 (6+)* GOST 103-2006 22.268 1.91 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip / 3 80 *6 (6+)* GOST 103-2006 22.658 0.99 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip / 3 80 *8 (6+)* GOST103-2006 29.367 1.24 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip / 3 80*10 (6+)* GOST103-2006 36.298 0.99 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip 3 20 *4 (6+) GOST 103-2006 3.811 1.99 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip 3 25 *4 (6+) GOST 103-2006 4.719 2.10 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip 3 30 *4 (6+) GOST 103-2006 5.687 3.61 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip 3 40 *6 (6+) GOST 103-2006 11.318 1.91 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip 3 50 *4 (6+) GOST 103-2006 9.467 1.40 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Strip 3 50 *5 (6+) GOST 103-2006 12.018 2.05 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Wire . 1,2 GOST 3282 59.600 1.31 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 15 *2,8 (6) GOST 3262-75 7.693 10.66 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 20 *2,8 (9) GOST 3262-75 14.962 2.83 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 25 *2,8 (6,0) GOST 3262-75 12.722 3.94 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 25 *2,8 (10,5) GOST 3262-75 22.263 0.49 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 25 *3,2 (6) GOST 3262-75 14.340 3.96 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 32 *2,8 (10,5) GOST 3262-75 28.665 2.66 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 32 *3,2 (6+) GOST 3262-75 18.540 3.26 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *3,5 (12) GOST 3262-75 46.084 0.37 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 50 *3,0 (10,5) GOST 3262-75 44.314 4.96 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 50 *3,5 (10,5) GOST 3262-75 51.241 4.87 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 20*2,8 (6,0) GOST 3262-75 10.266 0.39 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 32*3,2 (7,8+) GOST 3262-75 24.862 2.58 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40*3,5 (6,0+) 14-101-535-2004 23.181 2.71 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 50*3,5 (6,0+) 14-101-535-2004 29.412 0.26 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 100 *100*3,0 (12 ) GOST 30245-03 107.531 12.79 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 100 *100*4,0 (12) GOST30245-03 140.771 19.54 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 100 *100*5,0 (12) GOST 30245-03 172.938 17.46 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 100 *100*6,0 (12) GOST 30245-03 203.766 13.23 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 100 *50*3,0 (12) GOST 8645-82 79.919 5.30 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 100 *50*4,0 (12) GOST 8645-82 104.400 9.50 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 100 *60*3,0 (12+) 14-105-737-04 88.000 0.18 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 100 *60*3,0 (12) GOST 30245 84.835 4.58 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 100 *60*4,0 (12) GOST 30245 110.647 4.75 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 100 *60*5,0 (12 ) GOST 30245-94 135.253 4.46 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 120 *120*3,0 (12 ) GOST 30245-03 130.080 3.51 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 120 *120*4,0 (12 ) GOST 30245-03 171.006 8.72 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 120 *120*5,0 (12 ) GOST 30245 210.600 14.74 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 120 *120*6,0 (12 ) GOST 30245-03 249.007 11.20 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 120 *60*5,0 (12+) 14-105-737-04 155.802 0.59 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 120 *80*3,0 (12 ) GOST 30245-94 107.520 2.58 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 120 *80*4,0 (12) GOST 30245 140.776 5.34 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 120 *80*5,0 (12 ) GOST 30245-94 172.922 1.55 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 140 *100*6,0 (12 ) GOST 30245-03 249.000 7.47 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 140 *140*4,0 (12 ) GOST 30245-03 201.133 2.41 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 140 *140*5,0 (12 ) GOST 30245-03 248.280 5.46 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 140 *140*6,0 (12 ) GOST 30245-03 294.251 7.94 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 15 *15*1,5 (6) -14-105-737-04 3.663 20.58 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 150 *150*4,0 (12 ) GOST 30245-03 216.133 11.45 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 150 *150*5,0 12 GOST 30245-03 267.127 2.67 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 150 *150*6,0 (12 ) GOST 30245-03 316.836 4.12 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 160 *120*5,0 (12 ) GOST 30245-94 248.267 3.72 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 160 *160*5,0 (12 ) GOST 30245-03 285.960 4.00 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 160*120*4,0 (12) GOST 30245-03 201.120 0.20 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 180 *140*5,0 (12 ) GOST 30245-03 286.008 10.58 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 180 *140*6,0 (12 ) GOST 30245-03 339.480 2.71 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 180 *140*8,0 (12 ) GOST 30245-03 437.568 8.75 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 180 *180*5,0 (12 ) GOST 30245-03 323.683 3.88 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 180 *180*6,0 (12 ) GOST 30245-03 384.624 3.84 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 180 *180*8,0 (12 ) GOST 30245-03 497.784 0.50 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 20 *20*1,5 (6) -14-105-737-04 5.088 14.73 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 20 *20*1,5 (6) GOST8639-82 5.045 0.06 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 20 *20*2,0 (6) -14-105-737-04 6.511 10.48 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 20 *20*2,0 (6) GOST8639-82 6.451 0.54 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 200 *160*6,0 (12 ) GOST 30245-03 384.624 0.77 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 200 *200*5,0 (12 ) GOST 30245-03 361.350 3.61 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 200 *200*6,0 (12 ) GOST 30245-03 429.840 12.89 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 200 *200*8,0 (12 ) GOST 30245-03 558.120 8.93 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 25 *25*1,5 (6) GOST8639-82 6.421 3.48 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 25 *25*2,0 (6) -14-105-737-04 8.411 13.01 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 250 *250*6,0 (12 ) GOST 30245-03 542.880 5.43 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 30 *30*1,5 (6) GOST 8639-82 7.863 0.70 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 30 *30*2,0 (6) GOST 8639-82 10.203 2.51 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 30*30*2,0 10.214 0.14 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *20*1,5 (6) -14-105-737-04 7.931 14.87 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *20*2,0 (6) GOST 8645-68 10.201 6.30 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *20*2,0 (6) -14-105-737-04 10.292 17.82 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *20*2,5 (6) GOST 8645-68 12.422 2.14 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *20*2,5 (6) -14-105-737-04 12.546 1.21 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *20*3 (6) -14-105-737-04 14.646 3.50 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *25*1,5 (6) GOST 8645-68 8.580 0.62 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *25*2 (6) GOST 8645-68 11.161 0.26 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *25*2,5 (6) GOST 8645-68 13.621 2.33 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *25*3 (6) GOST 8645-68 15.960 1.45 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *40*1,5 (6) GOST8639-82 10.682 0.30 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *40*1,5 (6) -14-105-737-04 10.772 7.75 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *40*2,0 (6) GOST 8639-82 13.980 3.45 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *40*2,0 (6) -14-105-737-04 14.097 13.73 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *40*2,5 (6) GOST 8639-82 17.105 3.97 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *40*3,0 (6) GOST 8639-82 20.161 0.19 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 40 *40*3,0 (6) -14-105-737-04 20.340 8.90 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 50 *25*1,5 (6) GOST8645-68 10.021 1.77 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 50 *25*2,0 (6) GOST 8645-68 13.021 0.79 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 50 *25*2,5 (6) GOST 8645-68 17.534 1.39 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 50 *25*3 (6) GOST 8645-68 20.667 9.24 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 50 *30*3,0 (6) GOST 8645-68 20.160 1.08 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 50 *50*2,0 (6) GOST 8639-82 17.765 1.61 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 50 *50*2,5 (6) GOST 8639-82 21.843 3.34 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 50 *50*4,0 (6) 14-105-737-04 33.642 16.14 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 50*30*2,0 50*30 14.500 0.03 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 60 *30*2,0 (6) GOST 8645-68 15.902 1.89 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 60 *30*2,5 (6) GOST 8645-68 20.800 6.70 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 60 *30*3,0 (6) GOST 8645-68 24.320 6.42 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 60 *40*2,0 (6) -14-105-737-04 17.908 0.70 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 60 *40*2,0 (6) GOST 8645-68 17.761 0.37 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 60 *40*2,5 (6) -14-105-737-04 22.046 1.45 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 60 *40*3,0 (6) GOST 8645-68 25.801 5.84 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 60 *60*2,0 (6) GOST8639-82 21.546 5.38 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 60 *60*2,5 (6) GOST 8639-82 26.580 2.92 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 60 *60*3,0 (6) GOST 8639-82 31.502 5.41 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 60 *60*4 (6) GOST 8639-82 40.920 6.79 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 60*40*4,0 60*40 33.641 2.74 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 80 *40*2 (6) GOST8645-68 21.539 4.86 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 80 *40*2,5 (6) GOST8645-68 26.577 1.30 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 80 *40*3 (6) GOST 8645-68 31.501 3.84 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 80 *60*3,0 (6) GOST8645-68 37.142 3.60 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 80 *60*3,0 (12) GOST8645-68 75.288 0.30 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 80 *80*2 (12) 1373-001-00242217-2016 58.081 3.66 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 80 *80*2 (12) GOST 8639-82 58.086 0.86 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 80 *80*2,5 (12) 1373-001-00242217-2016 72.000 4.03 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 80 *80*2,5 (12) GOST 8639-82 72.002 1.44 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 80 *80*3,0 (12) GOST 8639-82 85.560 12.14 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 80 *80*4,0 (12) GOST 8639-82 111.959 10.18 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 80 *80*5,0 (12) GOST 30245-03 135.233 0.54 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 80 *80*5,0 (12) GOST 8639-82 137.275 4.67 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 80 *80*6,0 (12) GOST 30245-03 158.534 6.18 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 80*80*4,0 112.001 0.56 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 108 *3 (12) GOST 10704-91 93.250 1.21 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 108 *3,5 (11,7) GOST 10704-91 106.000 0.11 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 108 *3,5 (12) GOST 10704-91 108.649 12.60 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 108 *4,0 (12) GOST 10704-91 123.125 5.17 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 133 *4,0 (11,7) GOST 10704-91 149.587 3.88 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 133 *4,5 (11,7) GOST 10704-91 167.505 11.55 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 159 *4,0 (12) GOST 10704-91 184.118 4.96 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 159 *4,5 (12) GOST 10704-91 205.800 1.65 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 159 *4,5 (11,7) GOST 10704-91 201.181 1.20 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 159 *6,0 (12) GOST 10704-91 271.697 0.54 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 57 *3,0 (12) GOST10704-91,10705-80 48.001 7.49 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 57 *3,5 (12) GOST10704-91,10705-80 55.637 5.28 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 57 *3,5 (10,5) GOST10704-91,10705-80 48.515 0.10 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 76 *3,0 (10,5) GOST10704-91,10705-80 56.700 4.64 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 76 *3,0 (12) GOST10704-91,10705-80 64.804 4.08 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 76 *3,5 (10,5) GOST10704-91,10705-80 65.730 1.57 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 76 *4 (10,5) GOST10704-91,10705-80 74.550 2.38 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 89 *3 (10,5) GOST10704-91,10705-80 66.787 2.19 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 89 *3 (12) GOST10704-91,10705-80 76.330 4.43 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 89 *3,5 (10,5) GOST10704-91,10705-80 77.490 3.18 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 89 *3,5 (12) GOST10704-91,10705-80 88.560 10.01 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 89 *4,0 (12) GOST10704-91,10705-80 100.571 7.74 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 108*4,0 (7,8+) GOST 10704-91 82.542 1.98 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 57*3,5 (6,0+) 14-101-535-20041 28.343 0.14 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 89*3,5 (6,0+) 14-101-535-2004 45.798 1.67 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel Pipe 89*4,0 (6,0+) 14-101-535-2004 53.200 0.90 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 100*100*10 (12,0) GOST 8509-93 181.200 3.94 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 100*100*7 (12) GOST 8509-93 129.600 16.09 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 100*100*8 (12) GOST 8509-93 147.000 6.02 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 100*63*8 (12) GOST 8510 118.440 0.47 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 110*110*7 (12) GOST 8509-03 146.088 14.04 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 110*110*8 (12) GOST 8509-03 164.760 3.13 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 125*125*10 (12) GOST 8509-93 229.200 6.88 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 125*125*8 (12) GOST 8509-93 185.520 12.14 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 125*125*9 (12) GOST 8509-93 209.269 12.88 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 25*25*3 (6) GOST 8509-93 7.020 1.26 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 25*25*4 (6) GOST 8509-93 9.000 5.22 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 32*32*3 (6) GOST 8509-93 8.940 0.63 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 32*32*4 (6) GOST 8509-93 11.460 1.84 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 35*35*4 (6) GOST 8509-93 13.080 1.01 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 40*40*3 (6) GOST 8509-93 11.100 6.02 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 40*40*4 (6) GOST 8509-93 14.736 7.62 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 45*45*4 (12) GOST 8509-93 33.624 3.88 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 45*45*5 (12) GOST 8509-93 41.233 11.06 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 50*50*4 3 (12) GOST 8509-93 37.680 0.41 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 50*50*5 (12) GOST 8509-93 46.330 22.11 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 63*63*4 (12) GOST 8509-93 46.800 4.74 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 63*63*5 (12) GOST 8509-93 59.214 8.98 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 63*63*6 (12) GOST 8509-93 68.640 9.73 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 70*70*5 (12) GOST 8509-93 65.616 3.43 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 70*70*6 (12) GOST 8509-93 76.680 4.91 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 75*75*5 (12) GOST 8509-93 69.600 13.11 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 75*75*6 (12) GOST 8509-93 82.680 6.68 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 75*75*8 (12) GOST 8509-93 108.240 1.62 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 80*80*6 (12) GOST 8509-93 88.320 10.93 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 80*80*7 (12) GOST 8509-93 102.120 2.14 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 80*80*8 (12) GOST 8509-93 115.800 6.37 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 90*90*7 (12) GOST 8509-93 115.680 6.60 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Steel angle 90*90*8 (12,0) GOST 8509-93 130.800 9.64 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 10 (12,0) GOST 8240-97 104.376 13.96 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 12 (12,0) GOST 8240-97 128.236 17.18 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 14 (12) GOST 8240-97 150.938 25.33 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 16 (12) GOST 8240-97 175.001 21.95 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 18 (12) GOST 8240-97 198.667 40.63 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 20 (12) GOST 8240-97 225.186 14.04 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 30 12 GOST 8240-97 386.842 18.81 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 8 (12) GOST 8240-97 86.500 2.08 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 100*50*3 (12+) GOST 8278-83 53.760 2.11 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 100*50*4 (12+) GOST 8278-83 70.800 2.63 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 120*50*3 (12+) GOST 8278-83 60.000 3.28 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 120*60*4 (12+) GOST 8278-83 84.403 1.56 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 120*80*4 (12+) GOST 8278-83 98.880 2.16 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 140*60*4 (12+) GOST 8278-83 91.956 0.11 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 140*60*5 (12+) GOST 8278-83 113.880 0.89 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 160*60*4 (12+) GOST 8278-83 100.080 0.23 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 160*60*5 (12+) GOST 8278-83 120.000 1.92 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 160*80*4 (12+) GOST 8278-83 114.480 3.57 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 160*80*5 (12+) GOST 8278-83 141.240 3.49 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 180*80*5 (12+) GOST 8278-83 150.120 2.77 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 200*100*5 (12+) GOST 8278-83 177.876 1.96 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 200*100*6 (12+) GOST 8278-83 211.920 0.74 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 200*80*5 (12+) GOST 8278-83 159.600 1.16 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 200*80*6 (12+) GOST 8278-83 188.400 4.70 0 0 0 0 Cheboksary
  Add
Channel 250*125*6 (12+) GOST 8278-83 267.600 2.58 0 0 0 0 Cheboksary
  Add