Sizran
Tver
Tula
Ulyanovsk
Ufa
Cheboksary
Cherepovets
Yaroslavl
Rostov-on-Don
Ryazan
Samara
St. Petersburg
Saransk
Saratov
Sergiev Posad
Stavropol
Stary Oskol
Nalchik
Nizhny Novgorod
Novosibirsk
Novocherkassk
Oryol
Orenburg
Penza
Pyatigorsk
Voronezh
Kazan
Kaluga
Krasnodar
Krasnodar-North
Kursk
Lipetsk
Makhachkala
Nazran
Moscow
Lobnya
Chekhov
Electrougli
Belgorod
Bryansk
Vladikavkaz
Vladimir
Volgograd
           Sales department
+7 (495) 727-39-74
+7 (495) 727-39-75

Draw up a requisition note

New positions in our product range: Steel Sheet Art. 09G2S 2 mm
Riffled sheet 10mm
Galvanized steel sheet 2.5 mm
Galvanized steel sheet 1.2 mm
Galvanized wire 1.8 mm
Galvanized wire 2 mm
Galvanized wire 2.5 mm
Galvanized wire 3 mm
Galvanized wire 4 mm
Galvanized wire 6 mm

I-Beam

I-Beam
- normal flange I-beams 20B, 25B, 30B, 35B, 40B, 45B, 50B, 55B, 60B, 70B.
- wide-flange I-beam 20Sh, 25Sh, 30Sh, 35Sh, 40Sh, 45Sh, 50Sh, 60Sh, 70Sh, 80Sh, 90Sh, 100Sh.
- I-beam column 20K, 25K, 30K, 35K, 40K

Select branch
Select product Name
Select size
Product Name Size Length Other Weight
1 PC/kg.
On stock
(ton)
Price
1 PC
Price
1 - 5 tons
Price
5 - 15 tons
Price
5 tons
Branch  
201 (12) 57837-2017( 20-93 257.500 4.32 15475.73 58100 57900 57800
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93 256.000 38.14 15078.38 56900 56700 56600
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 497.004 34.29 29770.54 58400 58200 58100
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 518.500 10.35 30798.88 58400 58200 58100
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 497.000 3.48 29422.42 57700 57500 57400
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 497.000 32.80 29472.12 57800 57600 57500
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 511.818 20.52 30299.63 58200 58000 57900
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 496.992 5.98 29620.72 58100 57900 57800
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 517.721 34.31 30649.07 58200 58000 57900
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 497.000 36.09 29919.42 58200 58000 57900
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 496.999 35.29 29422.35 57700 57500 57400
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 496.999 12.92 29720.55 57800 57600 57500
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 496.999 14.91 29621.15 58400 58200 58100
 .  Add
202 (12) 57837-2017( 20-93) 624.000 37.89 37065.60 58400 58200 58100
 .  Add
202 (12) 57837-2017( 20-93) 623.182 24.16 37016.99 58400 58200 58100
 .  Add
202 (12) 57837-2017( 20-93) 629.090 19.82 37242.15 58200 58000 57900
 .  Add
202 (12) 57837-2017( 20-93) 598.992 12.58 35400.43 58100 57900 57800
 .  Add
202 (12) 57837-2017( 20-93) 616.000 26.99 36467.18 58200 58000 57900
 .  Add
202 (12) 57837-2017( 20-93) 599.000 29.95 35760.32 58200 58000 57900
 .  Add
202 (12) 57837-2017( 20-93) 598.999 0.60 35161.25 57700 57500 57400
 .  Add
202 (12) 57837-2017( 20-93) 599.000 4.79 35520.72 57800 57600 57500
 .  Add
202 (12) 57837-2017( 20-93) 599.004 27.55 35461.04 58200 58000 57900
 .  Add
202 (12) 57837-2017( 20-93) 598.999 33.54 35520.65 58400 58200 58100
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 366.996 6.97 21616.06 57400 57200 57100
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 367.000 16.88 21616.28 57400 57200 57100
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 367.000 48.44 21506.18 57100 56900 56800
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 367.000 32.30 21432.78 56900 56700 56600
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 366.996 9.91 21689.46 57600 57400 57300
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 366.996 42.20 21359.17 56700 56500 56400
 .  Add
201 (12) 57837-2017( 20-93) 367.000 11.01 21909.88 57700 57500 57400
 .  Add

 View previous 2 3 4 [5] 6 7 8 View more